Testről és nevelésről

Kulcsszavak: mozdulatművészet, neveléstörténet

Absztrakt

A mozdulatok oktatásának története a neveléstörténet figyelemre méltó területe, melynek kutatási paradigmája társadalom- és kultúrtörténeti vizsgálódásokat és egzakt dokumentumelemzést is feltételez. A Simonetta Polenghi, Németh András és Tomáš Kasper szerkesztésében, 2021-ben megjelent impozáns tanulmánykötet széleskörű áttekintést nyújt a századfordulótól az 1950-es évekig tartó időszak oktatási irányzatairól. A kötet szerzői a korszak európai országainak testneveléssel és mozdulatművészettel kapcsolatos trendjeit izgalmas nézőpontokból mutatják be. A tanulmányok megvilágítják, hogyan befolyásolták a 20. század első felének közegészségügyi, eszmetörténeti, művészeti és pedagógiai irányzatai  test fejlesztését célzó oktatáspolitikai törekvéseket.

Megjelent
2021-10-13
Folyóirat szám
Rovat
Szemle