Az etnokoreológiának áldozott élet

Recenzió a Foundations of the Hungarian Ethnochoreology: Selected Papers og György Martin című könyvről

  • Selena Rakočević Belgrádi Művészeti Egyetem, Zenetudományi Kar, Népzenetudományi Tanszék

Absztrakt

Az etnokoreológia – a magyar kutatók úgy mondanák, a táncfolklorisztika – tudományterülete jelentős fejlődéstörténetre tekint vissza Magyarországon. Létrejöttének kezdeteitől, az 1950-es évek első felétől kezdve a kutatók országszerte intenzív gyűjtéseket végeztek, dokumentálták és rendszerezték a néptáncokat, egyúttal elméleteket állítottak fel a táncok történeti és regionális rétegződéséről. A táncjelírás (a Lábán-kinetográfia) mellett a gyűjtés és dokumentálás legfőbb módszere az előre megrendezett táncalkalmak filmre vétele volt, amelyet mind szervezetileg, mind anyagilag állami intézmények támogattak. A korabeli tánckutatók, Lábán-táncjelírók és etnokoreológusok között a legjelentősebb személyiség kétség nélkül Martin György (1932–1983) volt, akinek hatása messze meghaladja tudományos tevékenységének időbeli és nemzeti határait. A korai magyarországi tánckutatás termékeny közege szerencsésen társult Martin folklorisztikai és etnomuzikológiai iskolázottságával, valamint mind a terepmunka, mind az elméleti munka iránti szenvedélyével. Műveinek sokasága rendkívüli tudományos alapokat teremtett – írásainak némelyike csak korai halála után jelent meg. A prominens magyar (Fügedi, Szőnyi, Varga) és írországi (Quigley) tánckutatók szerkesztette kötet, a Foundations of Hungarian Ethnochoreology: Selected Papers of György Martin, Martin munkásságának különböző szakaszaiból mutatja be legjelentősebb tanulmányait. Angolra fordított vagy korábban angolul kiadott, de itt újraszerkesztett tanulmányai mellett több, zömmel magyarországi tánckutató írása is megjelent. A kísérőtanulmányok kritikus szemmel értelmezik újra Martin eredményeit, azokat nemzetközi színtéren is elhelyezik, egyben rámutatnak arra, milyen jelentős szerepet játszanak Martin írásai az etnokoreológia tudományterületének fejlesztésében és folyamatos aktualizálásában még a 21. század harmadik évtizedében is. E monumentálisnak tekinthető, angol nyelvű kiadvány Martin legfontosabb tanulmányait és azok tudományos értelmezését világszerte széles olvasóközönséghez juttatja el, így a kötetnek köszönhetően megnyílik a lehetőség a néptánc további elméleti, módszertani és intellektuális vizsgálatára.

Megjelent
2022-04-10
Folyóirat szám
Rovat
Szemle