Táncház-módszer a tanórai néptánc oktatásban

  • Ildikó Sándor Magyar Táncművészeti Egyetem, Néptánc Tanszék
  • Béla Ónodi Magyar Táncművészeti Egyetem, Néptánc Tanszék
Kulcsszavak: táncház-módszer, néptánc oktatás, neurobiológia, olvasási nehézségek

Absztrakt

Tanulmányunkban egy nagyobb ívű interdiszciplináris kutatási programba ágyazódó néptáncos tréning tervét és módszertani hátterét mutatjuk be. Célunk a tréning során alkalmazandó táncház-módszer és néptáncpedagógiai előzményeinek vázlatos áttekintése után a 32 foglalkozásból álló tanítási folyamat leírása. Ezzel a táncház-módszer tanórai alkalmazásához kívánunk útmutatást nyújtani a néptáncpedagógusok számára.

Megjelent
2023-05-23
Folyóirat szám
Rovat
Módszertan