Recenzió a Tánc – Tananyag – Módszer című módszertani jegyzetről

  • János Balogh SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Táncfolklorisztika – táncantropológia szakirány
Kulcsszavak: tánckutatás, táncpedagógia, hon- és népismeret, néprajz, muzeológia

Absztrakt

Az elmélet és a gyakorlat értékteremtő kapcsolódásainak kísérleteit és magvalósulásait teszi közzé ez a mindenképpen hiánypótló sorozat. A sorozat és jelen kötete a néprajz, a tánckutatás és a pedagógia eredményeit, módszertani megoldásait ötvöző kutatásoknak, gyakorlatoknak különböző megközelítési módjait mutatja be. A tartalmi, formai és műfaji szempontból is változatos kötet tánckutatással, muzeológiával, pedagógiai módszertannal, táncpedagógiával, valamint a hon- és népismerettel foglalkozó írásait vettem szemügyre (kritikai) ismertetőmben.

Megjelent
2023-05-23
Folyóirat szám
Rovat
Szemle