A magyar Katasztrófavédelem által végzett beavatkozások

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, tűzoltás és műszaki mentés, beavatkozás, káreset, mentés

Absztrakt

A katasztrófavédelem átalakulásával, megújulásával a káresetekhez történő riasztások is alapvetően megváltoztak. A riasztások megindítása, annak lefolyása ma már teljes mértékben informatikai alapokon nyugszik. A riasztások kezelése teljes mértékben a katasztrófavédelem megyei szervekhez kerültek, ami a kezdetekben több kérdést is felvetett. A riasztások megindításakor fontos, hogy az élet és anyagi javak védelme természetesen előtérbe kerül, ezért a hatékony feladat végrehajtás érdekében gyakran szükséges különleges szerek is riasztásra kerülnek a kárhelyszínre.

Hivatkozások

A 16/2016. számú BM OKF főigazgatói intézkedés, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek műveletirányításának rendjéről és a riasztás szakmai szabályairól

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

A 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól

A 6/2016. (I.24.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról

A 39/2011. évi, a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános

szabályairól szóló BM rendelet

Pántya Péter: Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése, PhD értekezés, 2011, ZMNE

A 102/2012 Főigazgatói intézkedés a tűzoltóságok szerelési gyakorlatáról; Online: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzoltas_belso_-szabalyozok

Restás Ágoston: Az erdőtűzoltás hatékonyságának közgazdasági megközelítése; VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 18:(5) pp. 47-50. (2011)

Restás Ágoston: A tűzoltásvezetők kényszerhelyzeti döntéshozatala, PhD értekezés, 2012, Budapest, Corvinus Egyetem

Pántya Péter: Lehetőségek a katasztrófavédelmi, tűzoltói beavatkozó biztonság növelésére, In: Pokorádi László: Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2014., pp. 214-222., (ISBN:978-963-508-752-5)

Kátai-Urbán Lajos: Analyses of the activities of hungarian industrial safety’s authority for major accidents, In: Топольский Н Г (szerk.), SAFETY SYSTEMS – 2016: PROCEEDINGS of Twenty Fifth International Scientific - Technical Conference, pp. 31-34.

Restás Ágoston: Special Decision Making Method of Internal Security Managers at Tactical Level; In: NISPAcee Government vs. Governance in Central and Eastern Europe 22nd NISPAcee Annual Conference. Budapest, Magyarország, 2014.05.22-2014.05.24. ISBN:978-80-89013-72-2

Megjelent
2023-11-09
Hogyan kell idézni
KalamárN., & Dr. PántyaP. (2023). A magyar Katasztrófavédelem által végzett beavatkozások. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), 88-99. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13034
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek