A kritikus infrastruktúrák elleni lehetséges radiológiai terrortámadások

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, piszkos bomba, terrorizmus, sugárszennyezés

Absztrakt

A kritikus infrastruktúrák terrorfenyegetettsége néhány állam esetében konkrét támadások bekövetkeztében is testet öltött. Ezek többsége a lakosság körében kiváltandó elégedetlenségre alapozva fizikai brutalitásukkal és az áldozatok számával igyekeztek hatni a politikai döntéshozókra. A elmúlt években a szakértők még rémisztőbb lehetséges válfaját vizionálták a terrorizmusnak, nevezetesen a nukleáris robbantást. Az erre való törekvést látszanak igazolni azok a bizonyítékok, amelyek szerint egyes terrorista csoportok a fekete piacról beszerezhető radioaktív anyagokkal bővítik ki elrettentést szolgáló arzenáljukat. Mivel azonban a nukleáris fegyver létrehozásához, valamint a hozzávaló megfelelő minőségű hasadóanyag előállításához nagyfokú szakmai hozzáértés és technikai háttér szükséges, így a terroristák más egyszerűbb módon igyekeznek „hasznosítani” sugárzóanyag készletüket. A lehetséges helyzetek vizsgálatával foglakozik a szerző.

Hivatkozások

Muhoray Á. - Bartáné Muharay I.: A kritikus infrastruktúra-védelem társadalmi és gazdasági kihatásai, BGF KKFK, Szakmai Füzetek 26. szám, 2009. ISSN 1587-5881, 14 - 19 o.;

A 2012. évi C. Törvény a Büntető Törvénykönyvről

David Robinson: Adolf Hitler's plot to bomb New York, Express, January 4, 2013, http://www.express.co.uk/news/world/368490/Adolf-Hitler-s-plot-to-bomb-New-York, (Letöltve: 2013. 10. 05.)

Леопольд Старчик: „Грязная бомба”, СПЕЦНАЗ России, No 4, апрель 2009 года, http://www.specnaz.ru/article/?1451, (Letöltve: 2013. 10. 01.);

Orosz-Magyar Katonai Szótár: Akadémia Könyvkiadó, 1976., ISBN 963 05 1021 9

James Kilner: Russian army says to cut size of its Chechen force, Reuters, Jun 25, 2008, http://www.reuters.com/article/2008/06/25/idUSL25377383, (Letöltve: 2013. 10. 05.)

BBC News: Who is Osama Bin Laden?, 18 September, 2001, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/155236.stm, (Letöltve: 2013. 10. 05.);

Napi.hu: Piszkos bomba juthat Európába Észak-Afrikából; http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/piszkos_bomba_juthat_europaba_eszakafrikabol. 556567.html; (letöltve: 2013. 06 14.)

Organization for Security and Co-operation in Europe: CTN Electronic Journal, Enhancing Container and Supply Chain Security, 26 July 2010., http://www.osce.org/atu/76931, (Letöltve: 2013. 08. 05.)

International Atomic Energy Agency: Incidents of nuclear and other radioactive material out of regulatory control, 2013., http://wwwns.iaea.org/downloads/security/itdb-fact-sheet.pdf, (Letöltve: 2013. 10. 06.);

Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló 2008/114/EK Tanácsi Irányelv, Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 2008. december 8.;

Tanács irányelv-javaslat, az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről COM(2006) 787, Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 2006. december 12.;

Федеральное Mинистерство Bнутренних Дел: Защитa критической инфра-структуры - кoнцeпция основных меp защиты peкoмeндaции для предприятий, Berlin, Januar 2006, www.bmi.bund.de, Basisschutzkonzept Kritische Infrastrukturen russisch.pdf, (letöltve: 2007.01. 10.);

Tóth G.: „Piszkos bombák” – lehetséges felhasználási módok, és az ellenük való védekezés, Katonai Műszaki Közlöny, XXI. évfolyam, 1-4. szám, 2011. 181. o.;

Zellei G.: Katasztrófapszichológia, CEDIT Kft., 81 o.

Megjelent
2023-11-10
Hogyan kell idézni
NagyR. (2023). A kritikus infrastruktúrák elleni lehetséges radiológiai terrortámadások. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), 228-240. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13044
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek