A Paksi Atomerőmű nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének sugárvédelmi célú értékelése

Kulcsszavak: nukleárisbaleset-elhárítás, atomerőmű, sugárvédelem, terjedésszámító szoftver, fejlesztés

Absztrakt

A közlemény során röviden ismertetésre kerül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris baleset-elhárítási rendszere, annak felépítése és működése. Ezen belül fókuszba kerül a sugárvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységek munkája. Végül
részletesebben megismerkedhetünk az erőmű által használt két terjedésszámító szoftverrel a DOSE-ON-nal és a TREX-el. Bemutatásuk során kiderül, hogy jelenleg melyiket mire használjuk, milyen input adatokra van szükségük, milyen output adatok várhatók el velük szemben. Majd bemutatásra kerül egy nemzetközi ellenőrző vizsgálathoz (OSART) köthető fejlesztés, ami a gyorsabb intézkedésekhez, beavatkozásokhoz nyújt segítséget. Ebben az esetben konkrét példákon keresztül
kerülnek bemutatásra a TREX program által futtatott szimulációk. Következtetéskép további fejlesztésekre teszünk javaslatot a még gyorsabb, hatékonyabb intézkedéshozatalt szem előtt tartva.

Hivatkozások

Az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról.

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról.

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Átfogó Veszélyhelyzetkezelési

és Intézkedési Terv, I. modul: Általános kötet

Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentés 13.3.3.1.2.2. alfejezet. 2016. Verziószám: 11

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Átfogó Veszélyhelyzetkezelési

és Intézkedési Terv, II. modul: Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv

Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentés 13.3.3.2.3.1.. alfejezet. 2016. Verziószám: 11

KFKI Atomenergia Kutatóintézet DOSE_ON Terjedés- és Dózisszámoló Programegység Leírása. Bp. 2004.

MVM PA ZRT ÁVIT_VU75_V01 TREX baleseti kibocsátás modell kezelésének módszertani útmutatója

IAEA Üzemeltetési Biztonsági Felülvizsgálat (OSART) Műszaki Jegyzetei, Paksi Atomerőmű 2014. október 27 – november 13.

Pázmándi T., Szántó P., Trosztel I.: Környezeti következmények számítása. Bp., 2013.

Hózer Z., Somfai B., Deme S., Földi A., Mészáros M., Zagyvai P., Jancsó G., Vér N., Vértes P.: A pihentető medence és a nyitott reaktor üzemzavarainak felülvizsgálata az aktivitás kibocsátás szempontjából, 2011.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Végleges Biztonsági Jelentésének 15.2.5.10.3-1-5 táblázat.

Megjelent
2023-11-13
Hogyan kell idézni
MangaL., Kátai-UrbánL., & VassG. (2023). A Paksi Atomerőmű nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének sugárvédelmi célú értékelése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(1), 152-162. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13075
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek