A kármentők szerepe az iparbiztonság területén

Kulcsszavak: kármentő, környezetvédelem, iparbiztonság, katasztrófavédelem

Absztrakt

A veszélyes folyadékok tárolótartályainak létesítésére, üzemeltetésére, megszüntetésére szigorú szabályok vonatkoznak. Veszélyes folyadék tartályokat jellemzően felfogótérben kell elhelyezni, amely egy esetleges tartálysérülés esetén megakadályozza a veszélyes folyadék korlátlan terjedését. A felfogóterek csak akkor töltik be funkciójukat, ha méretük és minőségük megfelelő.

Hivatkozások

Az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600001.NGM (letöltés dátuma: 2019. 05. 10.)

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.TV (letöltés dátuma: 2019. 05.02.)

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.TV (letöltés dátuma: 2019. 05. 03.)

Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.TV (letöltés dátuma: 2019. 05. 03.)

Vízépítési nagyműtárgyak felújításával kapcsolatos betontechnológiai kérdések. https://docplayer.hu/108532635-Vizepitesi-nagymutargyak-felujitasaval-kapcsolatosbetontechnologiai-kerdesek.html (letöltés dátuma: 2019. 05. 18.)

Lublóy Éva, Hlavička Viktor, Kapitány Kristóf: Beton tűzterhelés utáni szilárdság. és mikroszerkezeti vizsgálata CT-vel. Védelem Tudomány – IV. évfolyam, 2. szám, 2019. 3. hó. http://www.vedelemtudomany.hu/articles/01-lubloy-hlavicka-kapitany.pdf (letöltés dátuma: 2019. 05. 12.)

Álló és fekvő, hengeres veszélyes folyadékokat és olvadékokat tároló tartályok vizsgálati technológiája

http://petrolplus.hu/szolgaltatasok/tartalyvizsgalat/ (letöltés dátuma: 2019. 05. 10.)

Ambrusz J.: An overview of disaster preparedness training in Hyungary, with special regard to public administration leaders. ECOTERRA: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION 14 : 1 pp. 33-39., 7 p. (2017)

Érces G; Ambrusz, J.: A katasztrófák építésügyi vonatkozásai Magyarországon VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT IV : 2 pp. 45-83. , 39 p. (2019)

Ambrusz, J.: A természeti csapásokat követő helyreállítás magyarországi rendszere. TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM XIX : 2 pp. 73-82. , 10 p. (2015)

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
SchüszlerP., SzakálB., & CimerZ. (2023). A kármentők szerepe az iparbiztonság területén. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(3), 96-111. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13354
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek