A belvízi veszélyes áru szállítási balesetekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatok értékelése

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, iparbiztonság, belvízi veszélyes áruszállítás, baleset

Absztrakt

A katasztrófavédelemi rendszer átalakítása után 2012-től a belvízi veszélyes áru szállítás hatósági felügyeletét a katasztrófavédelem szervezete önálló hatóságként látja el. A belvízi veszélyes áru szállításra vonatkozó nemzetközi előírások betartása ellenőrzések végrehajtásával történik. A hatósági ellenőrzések célja a szabályok betartatása a vízi közlekedés biztonsága érdekében. A veszélyes áru szállítmányok és a szállításokhoz kapcsolódó telephelyek rendszeres és következetes ellenőrzése, a balesetek kivizsgálása, valamint a hiányosságok és mulasztások szankcionálása a Katasztrófavédelem fő megelőzési tevékenységévé vált. Jelen cikk célja a belvízi veszélyes áru szállítás során bekövetkezett balesetek, események hatósági tapasztalatainak értékelése.

Hivatkozások

DE LEIJER, Harrie; QUISPEL, Martin; VAN PUTTEN, Sandra; VAN LIERE, Richard: Inland Waterways Transport: Good Practice Manual and Reference Guide (2015) 64 p http://documents.worldbank.org/curated/en/332181538034793651/pdf/Inland-WaterwayTransport-Good-Practice-Manual-Reference-Guide-2015.pdf A letöltés dátuma: 2020.01.03.

KISS Enikő, KÁTAI-URBÁN Lajos: A veszélyes áruk főváros területén történő vízi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése. Bólyai Szemle, 23. évf. 1. sz. (2014) 89 p https://folyoiratok.uninke.hu/document/uni-nke-hu/bolyai-szemle-2014_-ev-1_-szam.original.pdf A letöltés dátuma: 2020.01.03.

KÁTAI-URBÁN Lajos, KISS Enikő: A veszélyes áru belvízi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése. Hadmérnök, 9. évf. 1. sz., (2014) 84 p. http://hadmernok.hu/141_07_katail.pdf A letöltés dátuma: 2020.01.03.

KÁTAI-URBÁN Lajos, KOZMA Sándor, VASS Gyula: Veszélyes szállítmányok felügyeletével kapcsolatos hatósági tapasztalatok értékelése. Hadmérnök 10. évf. 4. sz. (2015) 108 p. http://www.hadmernok.hu/154_10_kataiul_ks_vgy.pdf A letöltés dátuma: 2020.01.03.

KOZMA Sándor, VASS Gyula: Veszélyes szállítmányokkal kapcsolatos 2016. évi katasztrófavédelmi tapasztalatok és újdonságok az idei évben. Veszélyes Anyagok 3. évf. 1. sz. (2017) 10 p

EASHW. Directive 2008/68/EC - inland transport of dangerous goods. URL.: https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2008-68-ec A letöltés dátuma: 2020.03.04.

UN ECE. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways. URL.: https://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html A letöltés dátuma: 2020.03.04.

A 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 2. sz. melléklet 103 p http://doc.hjegy.mhk.hu/20172220000177_4.PDF A letöltés dátuma: 2020.01.03.

Horváth Hermina ; Kátai-Urbán, Lajos ; Kozma, Sándor ; Sárosi, György ; Vass, Gyula: Iparbiztonságtan II.: Kézikönyv a veszélyesáru-szállítmányokkal kapcsolatos feladatok ellátásához. Budapest, Magyarország: Dialóg Campus Kiadó (2018) , 241 p.

ISBN: 9786155680366

Szakál Béla, Cimer Zsolt, Kátai-Urbán Lajos, Sárosi György, Vass Gyula, Cimer Zsolt: Módszertani kézikönyv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel foglalkozó gyakorló szakemberek részére, Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda (2020). 175 p. ISBN: 9786150074023

Kátai-Urbán Lajos; Vass Gyula: Veszélyes üzemek és szállítmányok biztonsága Magyarországon VÉDELEM TUDOMÁNY: KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT IV. : 1. pp. 45-82., 38 p. (2019)

Kátai-Urbán Lajos ; Kozma, Sándor, Vass Gyula: Veszélyes szállítmányok felügyeletével kapcsolatos jog- és intézményfejlesztési tapasztalatok értékelése HADMÉRNÖK X : 3 pp. 92-108., 17 p. (2015)

JOGI SZABÁLYOZÁS

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. évi törvény.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve ( 2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (Directive 2008/68/EC - inland transport of dangerous goods of 24 September 2008).

Megjelent
2023-11-25
Hogyan kell idézni
BaloghR. (2023). A belvízi veszélyes áru szállítási balesetekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatok értékelése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(2), 100-117. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13401
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek