A légi szállítás hatósági ellenőrzési tevékenységének aktuális jogalkalmazási kérdéseinek vizsgálata

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, légi szállítás, veszélyes áruk, jogalkalmazás

Absztrakt

A modern technika világában bátran kijelenhetjük azt a tényt, hogy a közlekedés életünk meghatározó részévé vált. Napjainkban légi szállítási útvonalakon jelentős mennyiségű veszélyes árut szállítanak. Jelen tanulmányban bemutatásra kerülnek a szállítási módozatból származó előnyök és hátrányok, a területhez tartozó nemzetközi szabályozási környezet, valamint az ellenőrzések lefolytatásának és a szabálytalanságok feltárásának hatósági tapasztalatai, azok statisztikai adatai és adatbázisának sajátosságai. Végül az összegzésként a szerzők javaslatokat és ajánlásokat tesznek a légi úton történő veszélyes áru szállításokkal kapcsolatos szabálytalanságok és mulasztások mennyiségének csökkentésére.

Hivatkozások

BM OKF: Veszélyesáru-szállítás – Tájékoztató URL:http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=adr_tajekoztato (letöltés ideje: 2020.09.19.)

DHL: Jó tudni - Veszélyes áruk URL:http://www.kkvszallitas.hu/hasznos_eszkozok/Jo_tudni_-_Veszelyes_aruk

(letöltés ideje: 2020.09.19)

Zsombik László: Logisztikai alapismeretek (Debreceni Egyetem) 2013 URL:https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20110085_logisztikai_alapismeretek/ch13s02.html

(letöltés ideje: 2020.09.19)

Veszélyes áruk besorolása ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa, Orange Book URL:https://docplayer.hu/19372324-Veszelyes-aruk-besorolasa-ensz-gazdasagi-es-szocialistanacsa-orange-book.html (letöltés ideje: 2020.09.19)

Hungary Airport. URL:http://www.hungaryairport.hu/airport.php (letöltés ideje: 2018.09.30.)

A 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet- a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173014.350047

(letöltés ideje: 2020.09.19.)

Kátai-Urbán Lajos, Kozma Sándor, Vass Gyula-Veszélyes szállítmányok felügyeletének fejlődése Magyarországon

URL:http://vedelem.hu/letoltes/anyagok/-veszelyes-szallitmanyok-felugyeletenek-fejlodesemagyarorszagon.pdf

(letöltés ideje: 2020.09.19)

Vass Gyula, Kátai-Urbán Lajos, Cséplő Zoltán: A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok fővárosi tapasztalatai Védelem Tudomány III. évfolyam 3. szám, 2018. 09. hó pp 91-99

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ: Képzési program URL:http://kok.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/316-22114-katasztrofavedelmi-legiveszelyes-aru-szallitas-ellenor-icao-tanfolyam-kepzesi-program.pdf (letöltés ideje: 2020.09.19)

Kézikönyv a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzéséhez. BM OKF, Budapest 2017. BM OKF Veszélyes Szállítmányok Főosztály által rendelkezésre bocsátott dokumentum

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott segédlet

FEDEX: Tájékoztató a szállítmányoknak az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben történő kötelező bejelentéséről URL:http://www.fedex.com/hu/alerts/external_communication.html (letöltés ideje: 2020.09.19)

Kátai-Urbán Lajos: Iparbiztonságtan 1. , Ipari kockázatkezelés (elemzés) Magyarországon előadása

(letöltés ideje: 2020.09.19)

Sárosi György, a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda veszélyesáru-szakértőjének cikke

(letöltés ideje: 2020.09.19)

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
KissV., Kátai-UrbánL., & VassG. (2023). A légi szállítás hatósági ellenőrzési tevékenységének aktuális jogalkalmazási kérdéseinek vizsgálata. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(4), 95-116. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13428
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek