A pilóta nélküli légi járművek alkalmazása kismagasságú multispektrális távérzékelési feladatokban

Kulcsszavak: drón, infrastruktúra vizsgálata, távérzékelés

Absztrakt

A szerző kutatásának egyik iránya olyan a kereskedelemben nem beszerezhető drón eszközök vizsgálata, amelyek segítségével megvalósítható a szállító platformra telepíthető szenzor vagy szenzor csoport kialakítása, illetve kifejlesztése. A fejlesztés eredményeként a mérések elvégzésére optimalizált drón eszközök zárt láncú adatátvitelen keresztül egybekapcsolhatók és alkalmasak a tapasztalati vagy mért adatok továbbítására. A cikkben a szerző vizsgálja a saját helyváltoztatásukat maguk által biztosító drón eszközre telepített mérőeszközöket. A cikk eredményeként bemutatott drónok alkalmasak lehetnek veszélyes üzemek ember vezérelt, vagy autonóm vizsgálatára, illetve a felügyeletükhöz szükséges folyamatos mérések elvégzésére.

Hivatkozások

Restás Ágoston: Path Planning Optimization with Flexible Remote Sensing Application. In: Aizzat Zakaria, Muhammad; Huang, Yanjun; Li, Bin; Sezer, Volkan; Zakir Abdul Hamid, Umar (szerk.) Path Planning for Autonomous Vehicles - Ensuring Reliable Driverless Navigation and Control Maneuver. London, United Kingdom Anglia: InTech Open Access Publisher (2019) pp. 1-17. Paper: Chapter 7.

Kererekes Zsuzsanna - Lublóy Éva - Elek Barbara - Restás Ágoston: Standard fire testing of chimney linings from composite materials. Journal Of Building Engineering 19. (2018), pp. 530-538.

Bodnár László - Restás Ágoston: Examination of the forest fires detection: the relationship between the fire and the detection. In: Viegas, Domingos Xavier (ed.) Advances in forest fire research 2018. Imprensa da Universidade de Coimbra (2018) pp. 995-1001.

Cimer Zsolt - Vass Gyula - Zsitnyányi Attila - Kátai-Urbán Lajos: Application of Chemical Monitoring and Public Alarm Systems to Reduce Public Vulnerability to Major Accidents Involving Dangerous Substances. Symmetry, 13. 8. (2021), pp. 1-16. Paper: 1528

Pántya Péter: Nemzetközi tapasztalatok a veszélyes anyagok jelenlétében történő tűzoltói beavatkozások támogatásához. In: Vass, Gyula; Mógor, Judit; Kovács, Gábor - Dobor, József; Horváth, Hermina (szerk.) Katasztrófavédelem 2018: Veszélyes tevékenységek biztonsága. Budapest, Magyarország: BM OKF (2018) 347 p. p. 336 Paper: P336

Érces Gergő - Vass Gyula: Okos épületek, okos városok tűzvédelmének alapjai II. rész. Védelem Tudomány, VI. 2. (2021). 1-21.o

Rácz Sándor: Döntéstámogatás nagy kiterjedésű raktártüzek esetén. Védelem Tudomány, I. 1. (2016), 30-43.o

Restás Ágoston: Paradigmaváltás a légi tűzoltásban. Védelem Katasztrófavédelmi Szemle 27. 4. (2020), 11-14. o.

Makó András - Elek Barbara: Talajok kapilláris nyomás-folyadéktelítettség görbéinek mérése és becslése olaj/levegő és víz/levegő rendszerekben. In: Nagyné, Fehér I (szerk.) Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia: 2005. augusztus 23-24., Kecskemét. Kecskemét, Magyarország: Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar (2005), 757-761. o

Pántya Péter - Rácz Sándor: Vízben végrehajtott mentés oktatása és annak tapasztalatai a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Bolyai Szemle, XXIII. 3. (2014), 51-61.o.

Restás Ágoston: A pilóta nélküli repülőgépek alkalmazása az iparbiztonság területén Bolyai Szemle, 24. 3. (2015), 157-174.o.

Gajdács László - Palik Mátyás - Dudás Zoltán: Drónok és hagyományos légi járművek közös légtérben történő alkalmazásának repülésbiztonsági kockázatai. Repüléstudományi Közlemények (1997-től) 33. 1. (2021), 157-170.

Szalkai István - Vajda András - Restás Ágoston - Óvári Gyula: A drónok alkalmazásának biztonsági kérdései. In: Vass, Gyula; Mógor, Judit; Kovács, Gábor - Dobor, József; Horváth, Hermina (szerk.) Katasztrófavédelem 2018: Veszélyes tevékenységek biztonsága. Budapest, Magyarország: BM OKF (2018) 347 p. pp. 344-344.

Megjelent
2023-12-05
Hogyan kell idézni
SzalkaiI. (2023). A pilóta nélküli légi járművek alkalmazása kismagasságú multispektrális távérzékelési feladatokban. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(3), 64-77. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13581
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek