A hatósági felügyelet szerepe a belvízi veszélyes áru szállítási balesetek megelőzésében

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, iparbiztonság, belvízi veszélyes áru szállítás, baleset

Absztrakt

A veszélyes áruk belvízi szállítása szigorú, részletes szabályokhoz kötött tevékenység. A szigort a vízi járműveken szállított veszélyes áruk veszélyeztető hatása és a nagyobb szállított mennyiségek indokolják. 2012. január 1. napja óta a belvízi veszélyes áru szállítás szabályainak ellenőrzését és a feltárt hiányosságok szankcionálását a katasztrófavédelem iparbiztonsági szakterülete végzi Hazánkban. Az ellenőrzések célja, hogy a veszélyes áru szállításban résztvevőket a szállítás szabályainak maradéktalan betartására késztesse, ezáltal megelőzve az esetleges balesetek bekövetkezését. A tanulmányban bemutatásra és elemzésre kerül a hatósági felügyeleti tevékenység, valamint ennek eredményessége a belvízi veszélyes áru szállítás során, Magyarországon bekövetkezett balesetek megelőzésében.

Hivatkozások

Vass Gyula: A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése 2010. II. félévében. Budapest, 2010. Védelem Online: http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/719-a-veszelyes-aruk-kozuti-szallitasanak-ellenorzese-2010-ii-feleveben.pdf (A letöltés dátuma: 2021. november 4.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

UNECE. European Agreement Concerningthe International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways.

A 386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

A 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról.

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

A 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről.

A 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól.

Balogh Róbert, Kozma Sándor, Vass Gyula: A vasúti veszélyesáru-szállítás hatósági felügyeletével kapcsolatos tapasztalatok értékelése a bírságjogszabály változásának következtében. 2019. Műszaki Katonai Közlöny, 29. évf. 3. sz. p. 21–34. Online: http://journals.uni-nke.hu/index.php/mkk/article/view/370/193 (A letöltés dátuma: 2021.

november 4.)

Kátai-Urbán Lajos, Kiss Enikő: A veszélyes áru belvízi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok végrehajtási tapasztalatainak értékelése. 2014. Hadmérnök, 9. évf. 1. sz., p. 81-87. Online: http://hadmernok.hu/141_07_katail.pdf (A letöltés dátuma: 2021. november 4.)

Kátai-Urbán Lajos, Kozma Sándor, Vass Gyula: Veszélyes szállítmányok felügyeletével kapcsolatos hatósági tapasztalatok értékelése. 2015. Hadmérnök, 10. évf. 4. sz. p. 101–114. Online: www.hadmernok.hu/154_10_kataiul_ks_vgy.pdf (A letöltés dátuma: 2021. 11. 04.)

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ. Hírek. Tűzmadár. https://kok.katasztrofavedelem.hu/32405/hirek/251300/tuzmadar (A letöltés dátuma: 2021. 11. 04.)

Kiss Enikő, Kátai-Urbán Lajos: A Mohácsi Iparbiztonsági Hatóság veszélyesáruszállítási vízi ellenőrzési

tapasztalatainak értékelése. 2014. Bólyai Szemle, 23. évf. 1. sz. p. 98–108.

Kiss Enikő, Kátai-Urbán Lajos: A veszélyes áruk főváros területén történő vízi

szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtási tapasztalatainak

értékelése. 2014. Bólyai Szemle, 23. évf. 1. sz. p. 88-97

Balogh Róbert: A belvízi veszélyes áru szállítási balesetekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatok értékelése 2020. Online: http://www.vedelemtudomany.hu/articles/07-balogh.pdf (A letöltés dátuma: 2021. november 4.)

Cimer Zsolt, Szakál Béla: A veszélyes áru közúti szállításából származó kockázatok meghatározásának lehetősége. 2010. Hadmérnök V. évf. 2. sz. p. 115-126. Online: http://hadmernok.hu/2010_2_cimer_etal.pdf (A letöltés dátuma: 2021. november 4.)

Megjelent
2023-12-09
Hogyan kell idézni
BaloghR. (2023). A hatósági felügyelet szerepe a belvízi veszélyes áru szállítási balesetek megelőzésében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(1), 122-141. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13636
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek