A 2013-as bátai árvíz

  • Fleisher Tibor
Kulcsszavak: Dunai árvíz, Báta, árvízi védekezés, eseménykezelés

Absztrakt

Magyarország a vizek országa. Területét sűrűn behálózzák a különböző vízfolyások, nagyobbak és kisebbek vegyesen. A folyamszabályozások előtt hatalmas árterek voltak az országban, vizes, mocsaras, nádas területekkel. Igyekeztek ezzel együtt élni az emberek. A folyamszabályozások után azonban mindez megváltozott, elfoglaltuk, és belaktuk a folyóink egykori árterületeit. A medrek keresztmetszete lecsökkent, és az árhullámok nem lettek kisebbek. A folyó visszavenné ugyan a területét, de szinte bármit megteszünk, hogy a gátak között tartsuk. Ma Magyarországon a két legtöbbet tapasztalt természeti csapás a viharkár, és az árvíz. Utóbbi jelentőségét az is mutatja, hogy nyelvünkben különbséget teszünk a különböző árvizek között. Villámárvíz, Jeges árvíz, Tavaszi árvíz, és Zöldár. Ez utóbbi tette tiszteletét a Dunán 2013 júniusában. Báta település egy része a nagygát és a Duna között terül el, alapvetően a nyári gát védelmében bízva. De a nyári gát 2013 júniusában kevés volt. Írásomban szeretném bemutatni azokat a napokat, amik a felkészüléstől az árhullám levonulásáig tartottak. Tisztelettel adózva mindazon tűzoltóknak, rendőröknek, katonáknak és egyéb hivatásos szerveknek, civileknek, önkénteseknek, akik ott dolgoztak.

Hivatkozások

Báta településről 3 óránként küldött jelentések, Báta, 2013.

A 10/1997 (VII.17.) KVHM rendelet 1. számú melléklete [Online]. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700010.khv (2024.01.23.)

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, „Az árvízi védekezési feladatok irányítása, koordinálása vonatkozásában az erők, eszközök átcsoportosítására, vezénylésére szóló 4/2013 (VI.06.) főigazgatói parancs,” [Online]. Elérhetőség : BM OKF Intranet normatár hatályon kívül helyezett normák.

A 191/2013 (VI.10.) számú kormányrendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló

A 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról,” [Online]. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300191.KOR&txtreferer=A1100128.TV (2024.01.23.)

Megjelent
2024-01-30
Hogyan kell idézni
FleischerT. (2024). A 2013-as bátai árvíz. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(4), 67-82. https://doi.org/10.61790/vt.2023.14882
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek