Emlékezés Isépy István flóra- és vegetációkutatóra (1942-2022)

  • Csontos Péter grártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, 1022 Budapest, Herman O. út 15.
  • Kalapos Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
  • Orlóci László Eötvös Loránd Tudományegyetem, Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25.
  • Ifj. Papp László Eötvös Loránd Tudományegyetem, Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25.
Kulcsszavak: botanikus kert, expedíciók, fitocönológia, nekrológ, növényföldrajz, természetvédelem, Vértes hegység

Absztrakt

Isépy István (1942-2022), magyar botanikus, flóra- és vegetációkutatóra emlékezünk. Már fiatal korától a növényvilág megismerése érdekelte, ezért a gimnázium elvégzése után az ELTE biológia-kémia tanári szakára jelentkezett, ahol 1966-ban szerzett diplomát. Az egyetem elvégzése után az ELTE Botanikus Kertben működő MTA kutatócsoportban kapott állást, majd 1982-től 2005-ig, nyugdíjazásáig az ELTE Füvészkert igazgatójaként dolgozott. Kutatómunkája során vizsgálta a Vértes hegység erdőtársulásait, a gyertyános-tölgyesek anyagforgalmát, a Pannonicum szárazgyepeit és a védett növényfajok ex situ megőrzésének és szaporításának lehetőségeit. Emellett részt vett a flóra- és vegetációtérképezés országos mozgalmában, valamint aktív szerepe volt természetvédelmi területek létrehozásában. Mint egyetemi oktató elsősorban növényrendszertant és biogeográfiát oktatott. Emellett népszerűek voltak a hallgatóság körében a szorgalmi időszakban tartott botanikus kerti növényismeret, illetve magashegységek növényvilága speciális kollégiumai, valamint a nyári vakáció idejére szervezett, fakultatív részvételű, magashegységi terepgyakorlatai. Botanikai expedíciókat és hallgatói terepgyakorlatokat vezetett Üzbegisztánba, Grúziába, Ausztriába, Szlovéniába, Olaszországba és Erdélybe. Munkásságáért több elismerésben részesült, többek között a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést is elnyerte, a Magyar Biológia Társaság pedig sokoldalú tevékenységéért, de különösen a kiemelkedően hosszú lapszerkesztői munkájáért Gelei József életműdíjban részesítette. A botanika tudományáért és annak népszerűsítéséért tenni akaró, kedves és segítőkész személye mindig hiányozni fog. Emlékét méltón őrizzük a hazai botanikusok és az ELTE Füvészkert vezetőinek panteonjában.

Megjelent
2023-06-12
Rovat
Eredeti közlemények