A közönséges mézontófű (Phacelia tanacetifolia Benth.) termesztésének magyar vonatkozású történeti áttekintése

  • Dunai Éva Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2
  • Pinke Gyula Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2
Kulcsszavak: alternatív növények, facélia, kultúrnövények, méhlegelők, takarmánynövények, zöldtrágyanövények

Absztrakt

Az Észak-Amerikában honos közönséges mézontófüvet vagy facéliát (Phacelia tanacetifolia Benth.) a XIX. század vége óta termesztik a Kárpát-medencében. Elsőként kerti dísznövényként vetették, de ezzel egyidejűleg a benne rejlő méhészeti potenciált is felismerték. A “magyar méhészet jövőjének megmentőjét” látták a növényben, de a 2. világháborút követő időszakban, a nagybirtokrendszer széthullásával méhlegelőként csak lokálisan, kisüzemi keretek között vetették. A XX. század eleje óta számos kísérletben tanulmányozták takarmányozási felhasználhatóságát, és bár kezdetben ellentmondásos következtetésekre jutottak, az 1970-es évektől értékes takarmányként tartják nyilván. Szintén, több mint száz év alatt, nagyszámú kísérletben igazolták, hogy kiváló zöldtrágyanövény és főként a fonálférgekkel szemben talajfertőtlenítő hatással is rendelkezik. Az 1970-es évek vége óta a Kisalföldön fellendült a növény exportorientált vetőmagtermesztése, nagy- és kisüzemi keretek között egyaránt. Ez a tevékenység szorosan összekapcsolódott a vándorméhészettel, miáltal a növény napjainkra a legfontosabb mézelő növényeink közé lépett elő. Hazai termőterülete az elmúlt két évtizedben 1600 és 11000 ha között ingadozott.

Hivatkozások

Adorján J. 1972: Kár, hogy megfeledkeztünk róla. Falvak Dolgozó Népe 28(16): 5.

Ambrózy B. 1903: A phacelia tanacetifolia. Köztelek 63(13): 1215.

Ambrózy B. 1904: A phacelia. Magyar Méh 25(9): 196–197.

Ambrózy B. 1906: A Facelia tenacetifolia. Köztelek 16(24): 525.

Antal B. 2014: Vadföldgazdálkodás: Vetőmagkeverékek vizsgálatának eredménye a Gúthi Erdészetnél. Nimród 102(3): 10–12.

Arany I., Czúcz B., Csonka I., Kovács-Hostyánszki A., Molnár, Zs. 2017: Tájváltozás, tájhasználat és az ideális méhlegelő dél-dunántúli méhészek szemével. Természetvédelmi Közlemények 23: 127–143. https://doi.org/10.20332/tvk-jnatconserv.2017.23.127

Aranyi N. R. 2018: Zöldtrágyázás szerepe az ökológiai gazdálkodásban. Biokultúra 29(3): 12–15.

Asztalos K. 1964: A facéliáról. Méhészet 12(9): 171.

Bacq-Labreuil A., Crawford J., Mooney S. J., Neal A. L., Ritz K. 2019: Phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) affects soil structure differently depending on soil texture. Plant and Soil 441(1–2): 543–554. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04144-4

Bajnok Z. 1989: Betakarítás országszerte. Magyar Hírlap 22(171): 6.

Balogh A. 1931: Méhlegelő. Olcsó méhlegelő. Magyar Méh 52(7): 227.

Balogh G. 1904: A facelia. Magyar Méh 25(10): 232.

Benke S. 2015: Vadföld és méhlegelő. Nimród 103(3): 22–23.

Benke S., Pecze R. 2014: Méhlegelők telepítése. Méhészújság 1(8): 26–28.

Bertalan I. 2014: Facélia-helyzetkép. Méhészújság 1(8): 23.

Binder I. 1900: A magyar méhészek II. országos kongresszusa és a szegedi méhészkiállitás. Magyar Méh 21(2): 21–26.

Binder I. 1903: Egy sokat igérő mézelő növény. A Kert 9(1): 16–17.

Binder I. 1904a: Havi teendők és egyebek. Magyar Méh 25(2): 32–36.

Binder I. 1904b: A Phaceliáról, mint mézelő- és takarmánynövényről. A Kert 10(5): 148–150.

Binder I. 1904c: Elnöki beszámoló. Magyar Méh 25(5): 72–100.

Binnyei A. 2000: A közönséges mézontófű (Phacelia tanacetifolia Benth.) magtermesztési technológiája. Mag Kutatás Termesztés Technológia 14(2): 23–26.

Biró P. 1941: A méhész és a modern mezőgazdálkodás. Déli Hírlap 17(23): 6.

Biró Z. 1906: Az izsóp. Magyar Méh 27(5): 71–72.

Bokor J., Gerő L. (szerk.) 1895: Korpavirág. In: A Pallas nagy lexikona. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, p. 808.

Borbás V. 1890: Kelet virágaitól pórkertjeinkig. Földrajzi Közlemények 18: 33–60.

Borbás V. 1894: A Balaton partmellékének botanikai néprajza. Földrajzi Közlemények 22: 57–78.

Borbás V. 1903: Korpavirág. A Kert 9(4): 127.

Borbély F. 1988: Sokoldalúan hasznos méhlegelő a mézontófű. Kelet-Magyarország 45(141): 7.

Boronkay P. 1938: Hogyan javítsuk a méhlegelőt. Magyar Méh 59(4): 120–121.

Boros Á. 1975: A mézontófű. Phacelia tanacetifolia. Magyarország Kultúrflórája 4(22), Akadémiai Kiadó, Budapest, 51 pp.

Brunner Ö. 1930: Tanácsadó. A 32. kérdéshez. (Hozzászólás a facéliához.) Magyar Méh 51(4): 113–114.

Budai Cs., Varjas B. 2008: A metil-bromidos növényházi talajfertőtlenítés alternatíváinak kidolgozása Magyarországon. Zöldségtermesztés 39(3): 7–13.

Császár L. 1997: Talajkártevők ellen facéliával. Szabad Föld 53(28): 8.

Cselkó I. 1911: Szerkesztői üzenetek. Köztelek 21(22): 1757.

Cselley I. 1911: Faczélia takarmánynövény. Köztelek 21(29): 870.

Csepy P. 1910: A mézelőnövények. Magyar Méh 31(9): 208–212.

Degen Á. 1905: Budapest Flórájának új vendégei s néhány réginek új termőhelye. Magyar Botanika Lapok, 4(1-3): 21–24.

Diriczi Z. 2019: A hónap takarónövénye: facélia. Agro Napló 23(9): 55.

Dögei I. 1987: Miért vált üggyé a facélia? Méhészet 32(7): 3.

Donáth A. 1915: Gyakorlati méhészet. Méhészeti Közlöny 30(4-6): 21–23.

Estók P. 1971: Egy kanál méz és tenger gond? Beregi Hírlap 27(35): 3.

Farkas Á., Zajácz E. 2007: Nectar production for the Hungarian honey industry. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 1: 125–151.

Fekete I. 1929: Tanácsadó. Magyar Méh 50(12): 295–296.

Feketéné Ferenczi A., Szűcs I., Vida V. 2021: A hazai méhészeti ágazat helyzetének elemzése (termelés, kereskedelem). Táplálkozásmarketing 8(2): 21–34. https://doi.org/10.20494/TM/8/2/2

Filarszky N. 1894: Adatok Budapest flórájához. Természettudományi Közlöny 26: 117–121.

Földesi D. 2000: A mézontófű (facélia) termesztése. Gyakorlati Agrofórum 11(különszám): 45–46.

Forrai L. 1989: Zöldtrágyázás. Cukoripar 42(4): 125–127.

Gajári Ö. 1892: Méhek és a velük rokon rovarok a mezőgazdaság szolgálatában. Mezőgazdaság – A ‘Nemzet’ rendes heti melléklete 169(3523): 1.

Gáll T. 1991: Gazdagabb méhlegelőkért. Falvak Dolgozó Népe 3(84): 7.

Gálos A. 1907: Vidéki méhzsongás. Magyar Méh 28(8): 154–155.

Gebhardt I. 1918: Sophora Japonica - Coelreuteria. Magyar Méh 39(4): 57–59.

Gégény B., May G., Árgyelán J., Farkas J., Lászlóffy Zs., Nyerges J., Varga T., Barkó Á., Biró P., Molnár F., Jandácsik A., Nagy Cs., Kovács Cs., Kersák R., Keve G., Tóth P., Hampuk G. 2016: Akác után, napraforgó előtt. Méhészújság 3(8): 20–25.

Giovanetti M., Malabusini S., Zugno M., Lupi D. 2022: Influence of flowering characteristics, local environment, and daily temperature on the visits paid by Apis mellifera to the exotic crop Phacelia tanacetifolia. Sustainability 14(16) 10186 https://doi.org/10.3390/su141610186

Gribek D. 2021: Biodiverzitás-mennyország Veszprém megyében. Facélia vadföldsávval szegélyezve. Agrofórum 32(7): 134–136.

Gulyás M. 1958: Lucernával vetett facélia. Méhészet 6(8): 138.

Gyökössy L. 1922: Selyemvirág tenyésztése. Magyar Méh 43(2): 25–26.

Győrffy B. 2017: Zöldítés. Gazdálkodói kézikönyv. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest, 72 pp.

Gyulai B., Botta E. 2011: A facélia (mézontófű). Agrárágazat 12(4): 46–47.

Gyuricza C., Mikó P. 2006: A termékenység fokozása zöldtrágyázással. Új Szó 59(155): 17.

Hadnagy Á. 1981: Termesszünk Phacéliát! Szabad Föld 37(10): 10.

Hanusz I. 1882: Étlap a méhek számára. Kecskeméti Lapok 15(20): 2–3.

Hazslinszky B. 1938: Adatok a méz pollenanalitikai (virágporelemzési) vizsgálatához. Magyar Méh 59(11): 333–343.

Hickman J., Wratten S. 1996: Use of Phacelia tanacetifolia strips to enhance biological control of aphids by hoverfly larvae in cereal fields. Journal of Economic Entomology 89(4): 832–840. https://doi.org/10.1093/jee/89.4.832

Hoffmann R. 2018: Gondolatok a mézontófű (facélia) termesztéséről. Agrofórum 29(4): 54–56.

Hofmann U., László G. 2012: A fajgazdag sorköztakaró növényzet szerepe az ökológiai szőlőtermesztésben. Biokultúra 23(1): 12–14.

Horváth Z. 2001: A mézontófű (Phacelia tanacetifolia Benth.). In: Radics L. (szerk.) Alternatív növények termesztése. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, pp. 148–161.

Iványi I. 1936: Vessünk méhlegelőt! Orosházi Friss Újság 25(33): 6.

Kalapis Z. 1984: Hús és mag. Magyar Szó 41(164): 10.

Kamarás G. 2002: Ontja a mézet a fű. Tolnai Népújság 13(211): 10.

Kerpely K. 1906: Facelia tenacetifolia. Köztelek 16(30): 662–663.

Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.

Király L. 2001: Ígéretes a mézontófű. Békés Megyei Hírlap 56(63): 6.

Kirk W. D. J. 2005: Phacelia. Bee World 86(1): 14–16. https://doi.org/10.1080/0005772X.2005.11099643

Kohut E. 2017: Mézontófű. Kárpátalja 17(14): 12.

Koltay P. 1959: Egynyári mézelőnövények a virágoskertben. Méhészet 7(3): 50–51.

Kölüs G. 1985: Másodvetésű vadtakarmánynövények. Nimród 105(7): 329.

Köteles G. 2007: Talajfertőtlenítés a biokertben. Új Szó 60(33): 12.

Kubíková Z., Hutyrová H., Smejkalová H., Kintl A., Elbl J. 2022: Application of extended BBCH scale for studying the development of Phacelia tanacetifolia Benth. Annals of Applied Biology 181: 332–346. https://doi.org/10.1111/aab.12779

Kulcsár B. 1960: Facélia vetése tarlóba. Méhészet 8(7): 125.

Kus P., Jerkovic I., Marijanovic Z., Kranjac M., Tuberoso C. 2018: Unlocking Phacelia tanacetifolia Benth. honey characterization through melissopalynological analysis color determination and volatiles chemical profiling. Food Research International 106: 243–253. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.12.065

Lengyel G. 1921: A méhlegelő s annak javítása. Magyar Méh 42(7): 122–126.

Lengyel G. 1943: Méhek és virágok. Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Budapest, 239 pp.

Mauthner Ö. 1903a: Szerkesztői üzenetek. A Kert 9(2): 64.

Mauthner Ö. 1903b: Phacelia mint takarmánynövény. A Kert 9(11): 352.

Mauthner Ö. 1910: Méhlegelőt szolgáltató növények. A Kert 16(19): 609–610.

Merklin T. 2013: A biogazdálkodás elterjesztése szükséges. Vas Népe 58(120): 7.

Meskó P. 1928: A facélia mint méhlegelő. Új Barázda 10(226): 6.

Miavecz M. 1988: Kukoricatermesztés takarónövénnyel. Föld Népe Magyar Szó mezőgazdasági melléklete 17(25): 11.

Mihályfi E. 1967: Dísznövény is lehet a mézontófű. Magyar Nemzet 23(143): 7.

Milárik S. 1904: Egyről másról. A phacelia. Magyar Méh 25(2): 31–32.

Moldvay A. 1959: A facélia mezőgazdasági és méhészeti jelentősége. Méhészet 7(3): 51.

Mrena J. 1930: Tanácsadó. A 32. kérdéshez. (Hozzászólás a facéliához.) Magyar Méh 51(4): 113–114.

Mucza A. 1930: Tanácsadó. A 32. kérdéshez. (Hozzászólás a facéliához.) Magyar Méh 51(4): 113–114.

Nagy I. 2021: A magyarországi facélia (mézontófű) vetőmag-előállítás számokban. Agrofórum 32(3): 176–178.

Nagy I., Radics L. 2021: A mézontófű termesztése. Szaktudás Kiadó, Budapest, 32 pp.

Nagy L. 1961: Csillagfürt-facélia keverék mesterséges méhlegelőnek. Méhészet 9(1): 10.

Nagy Z. 2002a: Egyre népszerűbb növényünk a facélia I. Méhészet 5(2): 20.

Nagy Z. 2002b: Egyre népszerűbb növényünk a facélia III. Méhészet 50(4): 22.

Nagy Z. 2002c: Egyre népszerűbb növényünk a facélia II. Méhészet 50(3): 21.

Nagy Z. 2019: Dísznövényből haszonnövény lett a facélia. Agrofórum 30(8): 16–18.

Nickl J. 2008: A facélia termesztése. Vas Népe 53(68): 6.

Nyárády A. 1958: A méhlegelő és növényei. Földművelésügyi és Erdészeti Minisztérium Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó, Bukarest, 434 pp.

Obori K. 1938: Mit vessünk aratás után a felszántott tarlóba? Magyar Méh 59(12): 376–377.

Oravecz T., Mucha L., Illés B. Cs. 2020a: A magyar méhészeti ágazat elmúlt 20 éve – Termelési alapok. Gazdálkodás 64(5): 435–451. https://doi.org/10.22004/ag.econ.305812

Oravecz T., Mucha L., Totth G., Illés B. Cs. 2020b: A hazai méztermelés helyzete és változása 2000 és 2017 között. In: Kosztopulosz A., Kuruczleki É. (szerk.) Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, pp. 292–302. https://doi.org/10.14232/tgfek21sz.20

Örösi P. Z. 1968: Méhek között. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 634 pp.

Owayss A. A., Shebl M. A., Iqbal J., Awad A. M., Raweh H. S., Alqarni A. S. 2020: Phacelia tanacetifolia can enhance conservation of honey bees and wild bees in the drastic hot-arid subtropical Central Arabia. Journal of Apicultural Research 59(4): 569–582. https://doi.org/10.1080/00218839.2020.1735731

Páll B. 1946: Mézontó fű. Igazság 2(19): 4.

Patkowska E., Konopinski M. 2013: The role of oats common vetch and tansy phacelia as cover plants in the formation of microorganisms communities in the soil under the cultivation of root chicory (Cichorium intybus var. sativum Bisch.) and salsify [Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.]. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 12(5): 179–191.

Petanidou T. 2003: Introducing plants for bee-keeping at any cost? Assessment of Phacelia tanacetifolia as nectar source plant under xeric Mediterranean conditions. Plant systematics and evolution 238(1–4): 155–168. https://doi.org/10.1007/s00606-002-0278-x

Péter J. 1991: Mézontófű vagy facélia. In: Halmágyi L., Keresztesi B. (szerk.) A méhlegelő. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 217–219.

Pinke Gy. 2012: A mézontófű. Élet és Tudomány 67(25): 799.

Pinke Gy., Dunai É., Czúcz B. 2021a: Rise and fall of Stachys annua (L.) L. in the Carpathian Basin: a historical review and prospects for its revival. Genetic Resources and Crop Evolution 68: 3039–3053. https://doi.org/10.1007/s10722-021-01219-z

Pinke Gy., Dunai É., Vona V., Varga T., Zsuppán L. 2020: Tisztesfüves facéliatarló megőrzése méhlegelőnek. Méhészújság 7(11): 16–18.

Pinke Gy., Giczi Z., Vona V., Dunai É., Vámos O., Kulmány I., Koltai G., Varga Z., Kalocsai R., Botta-Dukát Z., Czúcz B., Bede-Fazekas Á. 2022: Weed composition in Hungarian phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) seed production: Could tine harrow take over chemical management? Agronomy 12(4): 891 https://doi.org/10.3390/agronomy12040891

Pinke Gy., Papp V., Majdán T., Dunai É., Kukorelli G. 2021b: Vetőmag-előállító facéliavetések gyomviszonyai a Kisalföldön. Növényvédelem 57(11): 475–482.

Pinke Gy., Varga T. 2020: Megújhodó tisztesfűméz biodiverzitási gócokból? Méhészet 68(11): 12–13.

Puskás C. 1980: Röviden. Kisalföld 36(144): 12.

Pusztai A. 2012: 40 ezer vendégmunkás méhcsalád. Kisalföld 67(6): 4.

Rupprecht G. 1910: Vasúti töltések kihasználása. A Kert 16(20): 640–641.

Schmidt R. 2005: Facélia. In: Antal J. (szerk.) Növénytermesztéstan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 476–481.

Sőtér K. 1908: A méh és világa. Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1132 pp.

Sprague R., Boyer S., Stevenson G. S., Wratten S. D. 2016: Assessing pollinators’ use of floral resource subsidies in agri-environment schemes: An illustration using Phacelia tanacetifolia and honeybees. PeerJ 4: e2677. https://doi.org/10.7717/peerj.2677

Stanek N., Teper D., Kafarski P., Jasicka-Misiak I. 2019: Authentication of phacelia honeys (Phacelia tanacetifolia) based on a combination of HPLC and HPTLC analyses as well as spectrophotometric measurements. Lwt-Food Science and Technology 107: 199–207. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.03.009

Stegmüller M. 1903: Vessünk phaceliát. Néptanítók Lapja 36(32): 25.

Stief O. 1914: Méhlegelőink javításáról. Méhészeti Közlöny 29(1): 12–15.

Sulyok Z. 1929: Tanácsadó. Magyar Méh 50(7): 185–187.

Szabó G. 1907: A tisztesfű és a mézontófű (Stachys et Phacelia.). A Kert 13(10): 301–303.

Szalai Z., Kadlicskó B., Radics L. 2001: Hosszan virágzó méhlegelő keverékek kifejlesztése az erodált termesztésből kivont területekre talajvédelmi és általános környezetvédelmi szempontokat is kielégítő haszonvéttel. Kertgazdaság 33(4): 39–47.

Szalai Z., Marinov M. 2015: Egynyári növényfaj-keverék alkalmazásának vizsgálata zengőlegyek tápnövény és élőhely teremtésében. Biokultúra 26(1): 12–16.

Szalai Z., Radics L., Kadlicskó B. 2011: Méhlegelő magkeverékek összeállítása eltérő ökológiai viszonyok esetén. Kertgazdaság 43(1): 56–62.

Szilassi M. 1885: Táblázat a méhlegelőkről. Közgazdasági Értesítő 4(28): 1002–1003.

Szilassy Z. 1906: A facelia termesztése. Magyar Méh 22(2): 19–21.

Szmrtnik J. 1913: Mézelő növények ismertetése és azok termesztése (Phacelia tanacetifolia). Magyar Méh 34(3): 46–48.

Sztahura E. 2021: Agrár–környezetgazdálkodás kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest, 68 pp.

Tatay I. 1883: Szarvasi főgymnásium évi jelentése. Szarvas virányának második javított és bővített felszámlálása. Dobay János Könyvnyomdája, Gyula, 103 pp.

Tömböly Á. 2002: Facélia: a talaj gyógynövénye. Vas Népe 47(170): 6.

Tugyi S. 1921: Vidéki levelek. Alföldi Méhészet 5(6): 90–91.

Uhlárik S. 1908: Mikor és hova vessük a facéliát? Magyar Méh 29(2): 37–38.

Vargha I. 1904: Tudósítások. Kertészeti Lapok 19(12): 369–370.

Vicze E. 1982: Virágporgyűjtés és a nagy távolság. Méhészet 30(5): 90–91.

Williams I., Christian D. 1991: Observations on Phacelia tanacetifolia Bentham (Hydrophyllaceae) as a food plant for honey bees and bumble bees. Journal of Apicultural Research 30(1): 3–12. https://doi.org/10.1080/00218839.1991.11101227

Megjelent
2023-06-12
Rovat
Eredeti közlemények