Kárpátalja védett hajtásos növényfajainak kromoszómaszám értékei – előzetes eredmények

  • Kepics Andrea Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytan Tanszék – Budai Campus, 1118 Budapest, Ménesi út 44.; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna https://orcid.org/0000-0001-6685-5990
  • Kohut Erzsébet II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna https://orcid.org/0000-0002-7614-1606
  • Höhn Mária Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytan Tanszék – Budai Campus, 1118 Budapest, Ménesi út 44. https://orcid.org/0000-0002-8587-8271
Kulcsszavak: citológiai vizsgálat, Pannonicum flóratartomány, veszélyeztetett növényfaj

Absztrakt

Kárpátalja alföldi területei a Pannonicum flóratartomány részét képezik, így a terület növényvilágának megismerése szervesen kapcsolódik a magyarországi flóra kutatásához. A fajok előfordulása mellett a citológiai bélyegek minél pontosabb ismerete is szükségszerű, hiszen ezek fontos evolúciós vonalakra deríthetnek fényt. Jelen munka a kárpátaljai védett és veszélyeztetett edényes növények (207 faj) kromoszómaszámainak összefoglalásával foglalkozik irodalmi adatok alapján, valamint a taxonok védettségi státuszának összehasonlításával Ukrajna Vörös Könyve és a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) kategóriái szerint. A vizsgált 207 védett faj közül 203-nak fellelhető a kromoszómaszám adata, de ebből mindössze 8 fajét ismerjük kárpátaljai populációk vizsgálatából.

Hivatkozások

Brighton C. A., Mathew B., Marchant C. J. 1973: Chromosome counts in the genus Crocus (Iridaceae). Kew Bulletin 28(3): 451–464. https://doi.org/10.2307/4108890

Ciocârlan V. 2009: Flora ilustrată a României: Pteridophyta et Spermatophyta. 3rd ed., Editura Ceres, Bucureşti, 1141 pp.

Fekete G., Molnár Zs., Magyari E., Somodi I., Varga Z. 2011: Egyediség, szabályszerűség és deviáció a pannon régió vegetációjának példáján. Botanikai Közlemények 98(1–2): 29–59.

Fodor S. S. 1974: Flora of Transcarpathia. Vyscha skola, Lviv, 207 pp. (ukrán nyelven)

Király G. (szerk.) 2007: Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. A szerzők saját kiadása, Sopron, 73 pp.

Kish R. 2016: Chromosome numbers of bulbous monocotyledons of the Transcarpathian flora (Ukraine). Thaiszia – Journal of Botany 26(1): 21–26.

Kolozsvári I., Hadnagy I., Csoma Z., Kohut E. 2020: Módszertani kézikönyv kárpátaljai környezettudományi terepgyakorlatokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és „RIK-U” Kft ., Beregszász–Ungvár, 141 pp.

Krichfalushij V. V., Budnykov H. 2003: Rare vascular plant species in the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Scientific Society named after Shevchenko. Vol. XII: Ecological collection. Environmental problems of the Carpathian region, pp. 182–192. (ukrán nyelven)

Krichfalushij V. V., Golyshkin. L. V. 1985: Chromosome numbers of representatives of the genus Salix L. Ukrayins’kyi Botanichnyi Zhurnal 42(2): 33–34. (ukrán nyelven)

Mosolygó-L. Á., Sramkó G., Barabás S., Czeglédi L., Jávor A., Molnár V. A., Surányi Gy. 2016: Molecular genetic evidence for allotetraploid hybrid speciation in the genus Crocus L. (Iridaceae). Phytotaxa 258(2): 121–136. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.258.2.2

Sax K. 1930: Chromosome number and behavior in the genus Syringa. Journal of the Arnold Arboretum 11(1): 7–14.

Somlyay L., Pintér I., Csontos P. 2006: Taxonomic studies of the Muscari botryoides complex in Hungary. Folia Geobotanica 41: 213–228. https://doi.org/10.1007/BF02806480

Sonkoly J., Tóth E., Balogh N., Balogh L., Bartha D., Csendesné Bata K., Bátori Z., Békefi N., Botta-Dukát Z., Bölöni J., Csecserits A., Csiky J., Csontos P., Dancza I., Deák B., Dobolyi Z. K., E-Vojtkó A., Gyulai F., Hábenczyus A. A., Henn T., Horváth F., Höhn M., Jakab G., Kelemen A., Király G., Kis Sz., Kovacsics-Vári G., Kun A., Lehoczky É., Lengyel A., Lhotsky B., Löki V., Lukács B. A., Matus G., McIntosh-Buday A., Mesterházy A., Miglécz T., Molnár V. A., Molnár Zs., Morschhauser T., Papp L., Pósa P., Rédei T., Schmidt D., Szmorad F., Takács A., Tamás J., Tiborcz V., Tölgyesi Cs., Tóth K., Tóthmérész B., Valkó O., Virók V.,Wirth T. Török P. 2023: PADAPT 1.0 – the Pannonian Dataset of Plant Traits. Scientific Data 10: 742. https://doi.org/10.103 8/s41597-023-02619-9

Sveshnikova L. I., Krichfalushij V. V. 1985: Chromosome numbers in some representatives of the families Amaryllidaceae and Liliaceae in the flora of Ukraine and Georgia. Botanicheskii Zhurnal 70(8): 1130–1131. (orosz nyelven)

Tasenkevich L. 2003: The diversity of vascular plant flora in the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Scientific Society named after Shevchenko. Vol. XII: Ecological collection. Environmental problems of the Carpathian region, pp. 147–157. (ukrán nyelven)

Világháló-hivatkozások:

http1 – Червона книга України. Рослинний світ. (Red Book of Ukraine. Plants): https://redbook-ua.org (hozzáférés: 2023.05.17.)

http2 – Міністерство Захисту Довкілля та Природних Ресурсів України наказ про затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ) (Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine order on approval of lists of plant and mushroom species included in the Red Book of Ukraine (plants) and plant and mushroom species not included in the Red Book of Ukraine (plants): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-21#n17 (hozzáférés: 2023.05.17.)

http3 – International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species: https://www.iucnredlist.org/ (hozzáférés: 2023.05.17.)

http4 – Plants of the World Online (POWO): https://powo.science.kew.org/ (hozzáférés: 2023.05.17.)

http5 – Catalogue of Life (CoL): https://www.catalogueofl ife.org/ (hozzáférés: 2023.05.17.)

http6 – IPCN: Index to Plant Chromosome Numbers (IPCN): http://legacy.tropicos.org/project/ipcn (hozzáférés: 2023.05.17.)

http7 – Chromosome Count Database (CCDB, version 1.66): https://ccdb.tau.ac.il/ (hozzáférés: 2023.05.17.)

Megjelent
2024-06-07
Rovat
Eredeti közlemények