Teodorovits Ferenc (1861–1929) élete és herbáriuma

  • Bartha Dénes Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Természetvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. https://orcid.org/0000-0001-7106-7614
  • Kerényi-Nagy Viktor 1041 Budapest, Görgei Artúr u. 12.
Kulcsszavak: Ásotthalom, Duna–Tisza köze, erdőőri szakiskola, flóra, futóhomok, tudománytörténet

Absztrakt

Tanulmányunkban Teodorovits Ferenc (1861–1929) erdész botanikus lényegesen kiegészített és javított, részletes életrajzát adjuk közre, továbbá közöljük a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteményében található, „A Duna–Tisza közötti homokterület növényzete” címet viselő herbáriuma 280 lapjának fajait és azok adatait. A herbáriumból 4 lap elkallódott, 4 taxon esetében pedig 2–2 lapot találunk. A virágos növénytaxonok száma 271, továbbá 1 mohafaj is gazdagítja a gyűjteményt. A gyűjtés éve sajnos nem azonosítható, a gyűjtési helyek pedig bizonytalanok. Minden bizonnyal több változatban készült el a herbárium, amelyből a leginkább hiánytalan állapotút őrzi a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteménye.

Hivatkozások

Albert L., Bartha D., Faragó S., Führer E., Mastalírné Zádor M., Mátyás Cs., Náhlik A., Ráczné Schneider I., Sarkady S., Solymos R., Szemerei T.-né, Tompáné Székely Zs., Varga T. (szerk.) 2008: Az erdészeti felsőoktatás 200 éve. Emlékkönyv Selmecbánya 1808 – Sopron 2008. III. kötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 771 pp.

Andrési P. (szerk.) 2006: Az ásotthalmi Tanulmányi erdő. Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom, 352 pp.

Andrési P. 2008: Teodorovits Ferenc élete és munkássága. In: Andrési P. (szerk.): Iskola a homokbuckák között. 125 éves az erdészeti szakoktatás. Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány, Ásotthalom, pp. 199–207.

Andrési P. (szerk.) 2021: Az ásotthalmi Tanulmányi erdő állatvilága. Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány, Ásotthalom, 330 pp.

Andrésiné Ambrus I., Andrési P. 2020: Teodorovits Ferenc, a királyhalmi erdőőri szakiskola kiemelkedő igazgatója. Erdészeti Lapok 155(5): 170.

Anonymus 1891a: Kivonat a hivatalos lapból. Erdészeti kinevezések. Pesti Hírlap 13(192): 11, 1891. július 15.

Anonymus 1891b: Az 1891. évi erdészeti államvizsgák. Erdészeti Lapok 30(11): 850–854.

Anonymus 1896: Az ezredéves kiállitásban résztvett kiállitók és közreműködők kitüntetései. Erdészeti Lapok 35(12): 1072–1087.

Anonymus 1900: Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat körében. Erdészeti Lapok 39(7): 696–697.

Anonymus 1906: Esposizione internazionale inaugurazione del Sempione, Milano, aprile-novembre 1906, [helység nélkül], 210 pp.; Lista dei partecipanti ufficiali da Guida-album di Milano e dell’Esposizione, 1906, [helység nélkül], 204 pp.

Anonymus 1909: Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből. Erdészeti Lapok 48(6): 343–345.

Anonymus 1911a: Catalogo ufficiale dell’esposizione internazionale di Torino – 1911. Edizione definitiva. Ditta Fratelli Pozzo – Arti Grafiche, Torino, 405 pp.

Anonymus 1911b: A magyar erdészet az 1911. turini nemzetközi kiállitáson. Erdészeti Lapok 50(13): 721–725.

Anonymus 1915: Intézeti ügyek. Erdészeti Kisérletek 17(1–2): 73–78.

Anonymus 1917: A háboruban rokkanttá lett erdészeti alkalmazottak segélyezésére szolgáló alapra befolyt adományok. Erdészeti Lapok 56(15–16): 386–387.

Anonymus 1918: Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből. Erdészeti Lapok 57(19–20): 499–500.

Anonymus 1921: Személyi hirek. Erdészeti Lapok 60(21–22): 414.

Anonymus 1929: Halálozások. Erdészeti Lapok 68(6): 172.

Arató Gy. (1897): Erdészet. In: Matlekovits S. (szerk.) Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállitás eredménye VI. kötet. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest, pp. 709–776.

Csongor Gy. 1960: A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Herbariuma. (Botanika történeti tanulmány). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1958–1959, Szeged, pp. 197–221.

Degen Á. 1904: A Bulbocodium ruthenicum Bge. a Duna és a Tisza között. Magyar Botanikai Lapok 3: 218–219.

Degen Á. 1910: Dr. Simonkai Lajos. Magyar Botanikai Lapok 9(1–2): 2–25.

Degen Á. 1915: Dr. Lengyel Géza: A királyhalmi m. kir. külső erdészeti kísérleti állomás területe növényzetének ismertetése. Magyar Botanikai Lapok 14(1–4): 92.

de Pottere G. 1900: A magyar erdészeti kiállitás Párisban. Erdészeti Lapok 39(8): 729–747.

Földi J. 1900: Párisi levél. (Az erdészeti és vadászati csoport kitüntetései.) Erdészeti Lapok 39(9): 847–855.

Fröhlich A. 1989: Az oktatási és közművelődési bizottság… Az Erdő 38(8): 377.

Gaskó B. 2003: A szegedi múzeum természettudományi részlegének története. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Természettudományi Tanulmányok, Studia Naturalia 3., pp. 5–499.

Gelléri M. 1915: Olaszország 1911. évi kiállításai. In Gelléri M.: Újabb kiállítások. Signer–Wolfner, Budapest. pp. 25-26.

Kerényi-Nagy V. 2018: Simonkai Lajos herbáriuma a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrobotanikai Gyűjteményében. In: Molnár V. A., Sonkoly J., Takács A. (szerk.): XII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia, Program és összefoglalók, Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen, p. 73.

Kiss F. 1935: Teodorovits Ferencz életrajza Győrff y Istvánnak. Kézirat, Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjtemény, 1935. XII. 11., jelzet: PT/14.

Lányi B. 1914: Csongrádmegye fl órájának előmunkálatai. Magyar Botanikai Lapok 13(6–9): 232–274.

Lengyel G. 1915: A királyhalmi m. kir. külső erdészeti kisérleti állomás területe növényzetének ismertetése. Erdészeti Kisérletek 17(1–2): 50–73.

Mészáros B. 2017: Múzeum romokban. Magyar Mezőgazdaság 72(42): 44–45.

Móricz P. 1925: A királyhalmi vadásziskola. Uj Barázda 7(153): 55, 1925. július 11.

Rohoska S. 1932: Nádi farkasról. Nimród Vadászujság, 20(5): 77. 1932. február 10.

Róth Gy. 1915: Lapszemle. Erdészeti Lapok 54(13–14): 352–360.

Teodorovits F.-né 1929: Teodorovits Ferencz életrajza Győrffy Istvánnak. Kézirat, Magyar Természettudományi

Múzeum Tudománytörténeti Gyűjtemény, 1929. X. 2., jelzet: PT/14.

Vadas J. 1896: A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia története és ismertetője. Pátria Irod. Váll. Részvénytársaság Könyvnyomdája, Budapest, 383 pp.

Vadas J. 1899: A m. kir. erdészeti kisérleti állomások keletkezése, szervezete, eszközei és berendezése. Erdészeti Kisérletek 1(1–2): 2–8.

Vadas J. 1909: Tíz év 1899–1909. Erdészeti Kisérletek 11(1–2): 1–7.

Világháló hivatkozások:

http1 – International Plant Names Index. Th e Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. Published on the Internet; http://www.ipni.org (hozzáférés: 2023. február – 2024. március).

http2 – Euro+Med 2006+ [continuously updated]: Euro+Med PlantBase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. – Published at http://www.europlusmed.org (hozzáférés: 2024. február–március).

Megjelent
2024-06-07
Rovat
Eredeti közlemények