Információk

A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat hivatalos tudományos szakfolyóirata — 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, összesen kb. 400 oldal terjedelemben. Célja a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények megjelentetése. Emellett tájékoztatni kívánja a hazai szakközönséget egy-egy tudományterület kiemelkedő eredményeiről vagy új, meg nem gyökeresedett módszerekről írott átfogó, szemle jellegű összefoglalókkal is. Lehetőség van adatmentő, rövid közlemények és a már megjelent tanulmányokhoz kapcsolódó vitairatok, valamint a szerző(k) válaszának közlésére is. A benyújtott tanulmányokat legalább két független szakértő bírálja el.

A folyóirat a földtudományok minél szélesebb spektrumát kívánja lefedni, így közöl ásványtani, kőzettani és geokémiai, őslénytani–rétegtani, üledék- és szerkezetföldtani, hidrogeológiai, környezetföldtani, geomatematikai és a nyersanyagkutatáshoz–teleptanhoz, gyakorlati alkalmazásokhoz kapcsolódó, valamint tudománytörténeti írásokat, de a földtan–geofizika határterületeitől sem zárkózik el. Ezenkívül megjelennek benne a Társulattal, a szakosztályok rendezvényeivel és szakmai életünkkel kapcsolatos rövid hírek, konferenciabeszámolók és könyvismertetések is.

A folyóirat elsősorban a hazai szakközönséget célozza meg – a kezdő egyetemi hallgatóktól az aktív tudományos és ipari környezetben mozgó kollégákon át a nyugdíjas tagtársakig –, hogy magas színvonalú, hiteles, széleskörű és szakmailag is közérthető ismereteket adjon elsősorban magyar nyelven azért, hogy szaknyelvünk ne sorvadjon, hanem gazdagodjék. Ugyanakkor a nemzetközi szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák és táblázatok címét, feliratait angol nyelven is közli. Mindemellett lehetőség van angol nyelvű cikk közlésére is, ez esetben a fent említett szövegrészek magyarul is megjelennek. A folyóirat elektronikus tartalma szabad hozzáférésű (OA), a nyomtatott változat az MFT weboldalán előfizethető.

Tiszelt Olvasóinkat arra buzdítjuk, hogy regisztráljanak honlapunkon. Regisztrált olvasóinknak e-mailben megküldjük a friss szám tartalomjegyzékét annak megjelenésekor. Természetesen adataikat biztonságosan tároljuk, és harmadik félnek nem adjuk át.