Pannóniai puhatestű fauna a Fűzfői-öböl környékének két feltárásából

  • Lajos Katona MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, Zirc, e-mail: finci@nhmus.hu
  • Imre Magyar MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport; MOL Nyrt., e-mail: immagyar@mol.hu http://orcid.org/0000-0002-9236-0040
  • Tibor Berta 8200 Veszprém, Sólyi út 2
  • András Varga 3212 Gyöngyöshalász, Batthyány út 10., e-mail: avarga46@freemail.hu
  • Orsolya Sztanó ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, e-mail: sztano@caesar.elte.hu http://orcid.org/0000-0003-0786-3653
Kulcsszavak: Pannon-tó, pannóniai emelet, Tihanyi Tagozat, puhatestűek, paleoökológia, üledékes fáciesek

Absztrakt

 Tihanyi Tagozat a Pannon-tó litorális zónájában és változatos delta környezetekben képződött. A tagozat puhatestű faunája ennek megfelelően széles ökológiai spektrumot ölel fel, a litorális brakvízi, vagy brakvizet is elviselő fajoktól az édesvízi együtteseken keresztül a mocsári és folyóvízi környezetekbe behordódott szárazföldi csigákig.  Tanulmányunk a Balaton környéki Tihanyi Tagozat puhatestű faunájának eddigi legteljesebb fényképes illusztrációját adja két feltárás rétegsorának őslénytani feldolgozása alapján. Az első feltárás a balatonfűzfői Papvásári-hegy, mintegy 40 méter vastag rétegsorral. Faunája nagyon gazdag; az általunk azonosított 95 faj lényegesen több mint az eddig innen leírt fajokszáma. A feltárás alsó részéből a Pannon-tó szublitorális övére jellemző puhatestűek kerültek elő (Congeria praerhomboidea STEVANOVIĆ, Lymnocardium majeri (HÖRNES)). Az erre települő rétegekben vízmélység csökkenésre utalnak a tömegesen előforduló sekélyvízi (brakkvízi) csigák (Viviparus, Melanopsis, Theodoxus), és a csekély számban megjelenő kagylók (Lymnocardium, Congeria balatonica és C. triangularis, Unio). A szedimentológiai bélyegek a hullámbázis feletti, sekély, intenzíven mozgatott vízre utalnak. A rétegsor felső szintjeiben megjelennek a mocsári üledékek, melyek igen gazdag édesvízi csiga faunát és sok behordódott szárazföldi csigát tartalmaznak. A feltárás egésze tehát fokozatos feltöltődésről tanúskodik, feltehetően a deltasíkság sekély nyíltvízzel borított zónájától a folyóágak közti öblön át, a tocsogós, időszakonként vízzel borított, máskor kiszáradó mocsárig. A rétegsorban kijelölhető 9 üledékciklus azonban a folyamat szakaszosságát tükrözi. A második feltárás egy szántóföldön található Balatonalmádi vörösberényi városrésze mellett. Két rétegéből összesen 60 puhatestű- és 2 halfajt aznosítottunk, köztük sok ritkának számító formát. Ezek a rétegek a hullámbázis felett, jól mozgatott és átszellőzött vízben, deltasíksági nyílt öbölben képződhettek, faunájuk a Pannon-tó litorális zónájára jellemző formákból áll. 

Megjelent
2015-06-01
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei