Az ATR FTIR spektrometria gyakorlati alkalmazása néhány — elsősorban földtani — esettanulmány bemutatásával

 • István János Kovács Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: kovacs.istvan.janos@mfgi.hu
 • Beatrix Udvardi Magyar Földtani és Geofizikai Intézet; ELTE, TTK, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium
 • György Falusi 1Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
 • Mária Földvári Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
 • Tamás Fancsik Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
 • Péter Kónya Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
 • Emese Bodor Magyar Földtani és Geofizikai Intézet; ELTE, TTK, Őslénytani Tanszék
 • Judith Mihály MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet
 • Csaba Németh MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet
 • Gábor Czirják MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport
 • Attila Ősi ELTE, TTK, Őslénytani Tanszék; MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport
 • Zsuzsanna Vargáné Barna Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
 • Harjit P. Bhattoa Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Zoltán Szekanecz Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Rheumatológiai Tanszék
 • Sándor Turza Flextra-Lab Kft.
Kulcsszavak: Fourier-transzformációs infravörös spektrometria, gyengített teljes reflexió, ásványok rezgési spektrometriája

Absztrakt

A jelen tanulmányunkban a FTIR spektrometria egy, az utóbbi időben a földtudományban egyre gyorsabban terjedő ágát, a gyengített teljes reflexiós (a továbbiakban ATR: „Attenuated Total Reflectance”) spektrometriát mutatjuk be részletesebben és vetjük össze a szakterületen széles körben eddig elterjedt transzmissziós infravörös (a továbbiakban TIR), KBr-pasztillás mérési  eljárással. A bemutatott eredményeken keresztül iránymutatást szeretnénk adni, hogy a különböző mérési beállításokkal és technikai paraméterekkel (detektor és ATR-egység típusa) milyen eredmények érhetők el. Ezek meghatározásához nemzetközi agyagásvány sztenderdeket, valamint hazai törmelékes üledékes kőzeteket, csontokat és fosszilis gyantákat elemeztünk különböző ATR-egységekkel és detektorokkal. Az optimális mérési körülmények megadásán kívül segítséget kívánunk nyújtani az egyes vizsgált anyagokban megjelenő jellemző elnyelési sávok azonosításához. Ezzel egy szélesebb körű áttekintést adunk a mérési eljárás minél átfogóbb föld- és környezettudományi alkalmazásához. A kulcsi csuszamlás területéről származó üledékek és az iharkúti fosszilis gyanták és ajkaitok új ATR FTIR vizsgálatán keresztül pedig be szeretnénk mutatni a módszer néhány hazai gyakorlati alkalmazását is.

Megjelent
2015-06-01
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei