The use and beauty of ultra-high-resolution seismic reflection imaging in Late Quaternary marine volcaniclastic settings, Napoli Bay, Italy

 • Marco Sacchi Institute of Marine Sciences (ISMAR), Italian Research Council (CNR)
 • Mauro Caccavale Istitute of Marine Sciences (ISMAR), Italian Research Council (CNR), Napoli, Italy; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Napoli, Italy
 • Marta Corradino Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Palermo University, Palermo, Italy
 • Giuseppe Esposito Research Institute for Geo-hydrological Protection (IRPI), Italian Research Council (CNR), Cosenza, Italy
 • Luigi Ferranti Department of Earth Sciences, Environment and Resources (DiSTAR), Napoli University” Federico II” Napoli, Italy
 • Zoltán Hámori Geomega Kft., Budapest
 • Ferenc Horváth † Geomega Kft., Budapest, ELTE-TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
 • Donatella Insinga Istitute of Marine Sciences (ISMAR), Italian Research Council (CNR), Napoli, Italy
 • Camilla Marino Department of Earth Sciences, Environment and Resources (DiSTAR), Napoli University” Federico II” Napoli, Italy
 • Fabio Matano Istitute of Marine Sciences (ISMAR), Italian Research Council (CNR), Napoli, Italy
 • Flavia Molisso Istitute of Marine Sciences (ISMAR), Italian Research Council (CNR), Napoli, Italy
 • Jacopo Natale Department of Earth Sciences, Environment and Resources (DiSTAR), Napoli University” Federico II” Napoli, Italy
 • Salvatore Passaro Istitute of Marine Sciences (ISMAR), Italian Research Council (CNR), Napoli, Italy
 • Fabrizio Pepe Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Palermo University, Palermo, Italy
 • Tamás Tóth Geomega Kft., Budapest
Kulcsszavak: Nagy-felbontású egycsatornás szeizmikus szelvényezés, Kampánia vulkanizmusa, vulkáni törmelékes üledék, Flegrei-mezők, Somma-Vezúv, késő negyedidőszak, Nápolyi-öböl

Absztrakt

A Nápolyi-öbölben felvett ultra-nagy felbontású egycsatornás (IKB-Seistec™) reflexiós szeizmikus szelvények korábbi geológiai és geofizikai vizsgálatok eredményeivel együtt kivételes, eddig soha nem látott felbontású szeizmikus leképezését nyújtja a Flegrei-mezők és a Somma-Vezúv felszín alá süllyedt késő-plesiztocén – holocén rétegtani felépítésének. A szeizmikus szelvényeket gravitációs mintavevő adataival kalibrálva Kampánia partközeli kontinentális talapzatán számos olyan üledékes
és vulkáni szerkezet, valamint hidrotermális jelenség került leképezésre, melyek a legutolsó glaciális maximum mintegy 18 000 évvel ezelőtti idején keletkeztek.
A Pozzuli-öbölben mért Seistec szelvények jól mutatják a beomlott kalderagyűrű vetőjét, a mintegy 15 ezer éves Nápolyi Sárga Tufa (NYT) kitörésekor újjáéledő boltozatot és alátámasztják a NYT újjáéledő deformációjának stílusát és időzítését a késő negyedidőszak során. A szeizmikus szelvényeken láthatóvá vált a NYT gyűrűs vetőjének töréses szerkezete, valamint a hidrotermális folyadékok és vulkáni / szubvulkáni intrúziók hatása a gyűrű vetőzónájában.
A Somma-Vezúv rétegvulkán előterében a kontinentális talapzaton felvett szeizmikus szelvények leképezik a Vezúv 79-es kitörésekor a római Herculaneum városát elpusztító piroklasztikum tengervízbe érésekor keletkezett gravitációs csuszamlás hatását a homokos üledékekben.
A Somma-Vezúv és a Pozzuoli-öböl közti, dombokkal tarkított medermofológiájú Montagna bank területén mért és gravitációs mintavevő adataival kalibrált szeizmikus szelvények vulkanoklasztikus diapírok sorozatát tárták fel, melyek a tengerfenéken a folyadékfeláramlás és aktív kigázosodás hatására kialakult mélybeli túlnyomásos folyadék mozgatásával a konszolidálatlan horzsakőből jöttek létre.

Megjelent
2019-10-02