A talaj karbonáttartalmának jellemzése az oldódás kinetikai paramétereivel

  • György Füleky
  • Yousef Hamid

Absztrakt

A dolgozat célja a talaj karbonáttartalma oldódási kinetikájának vizsgálata a képződő CO2 mérésével, egyúttal
néhány mechanikai frakció (durva homok és agyag) karbonáttartalmának kinetikai paraméterekkel történő jellemzése.
A karbonátok oldódási kinetikáját 13 ún. „Talajbank” talajmintában, valamint egy keszthelyi és egy nagyhörcsöki
szelvény talajmintáiban és mindezek két mechanikai frakciójában, illetve egy-egy dolomit és kalcit mintában vizsgáltuk.
A mérési adatokra 2 tagú elsőrendű + Q konstans kinetikai egyenletet illesztettünk.
A számítógépes elemzés segítségével a karbonátok oldódása során képződő CO2 mennyiségből több folyamatot
sikerült elkülöníteni. Talajok esetében megállapítható, hogy általában az agyagfrakcióban lévő karbonátok gyorsabban
oldódnak mint a durva homok frakcióban lévők. A gyors oldódási folyamatok kalcit jellegű ásványokhoz, míg a lassú
folyamatok dolomit jellegű ásványokhoz köthetők.

Megjelent
2020-04-07
Rovat
Értekezés