Kapcsolt izotópok (clumped isotopes) a földtudományi kutatásokban

  • Sándor Kele MTA Földtani és Geokémiai Intézet, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, e-mail: keles@geochem.hu http://orcid.org/0000-0002-8607-7636
  • Dávid Bajnai Institut für Geowissenschaften, J. W. Goethe-Universität, e-mail: david.bajnai@em.uni-frankfurt.de http://orcid.org/0000-0002-4053-5056
Kulcsszavak: stabilizotóp, kapcsolt izotóp, geokémia, termometria, klímarekonstrukció, módszertan

Absztrakt

A kapcsoltizotóp-geokémia (clumped isotope geochemistry), egy olyan új, dinamikusan fejlődő kutatási módszer, amely a 13C és a 18O izotópok egy molekulán belüli kapcsolódásának hőmérsékletfüggésén alapszik. Segítségével a karbonátok kiválási hőmérséklete nagy pontossággal meghatározható, kizárólag a karbonát fázis kapcsolt izotóp értéke (∆47) alapján. A paleoklimatológiai alkalmazások mellett a módszer a geológiai kutatások számos területén (pl. paleo-oceanográfia, atmoszféra-kutatás, rezervoár-geológia, geomorfológia, tektonika, diagenezis, biogeokémia, alacsony hőmérsékletű metamorf folyamatok, meteorit-kutatás, stb.) alkalmazható, és a műszerfejlesztések révén az alkalmazások köre folyamatosan bővül. A cikk röviden áttekinti a kapcsolt izotópos módszert, bemutatva annak alapjait, a rendelkezésre álló kalibrációkat, a lehetséges alkalmazási területeket és a témában eddig megjelent publikációkat.

Megjelent
2017-06-07
Rovat
Szemle