Gyűjthető múlt

  • Katalin Gherdán gherdankata@hotmail.com
Kulcsszavak: gyűjthető múlt, mft, év ásványa, év nyersanyaga, év ősmaradványa

Absztrakt

Mi a közös a lilatönkű pereszkében és a compóban? Látszólag nem sok. Ha azonban elkezdünk utánuk kutatni az interneten, hamar rájövünk, hogy mindkettőt — számos más növény- és állatfajjal együtt — az év fajának válasz tották 2016-ban. Magyarországon 1979 óta szavazhat a nagy közönség az év madarára, 1996 óta az év fájára, 2015-ben pedig már az év
algája megválasztásában is részt vehet tünk. A Magyarhoni Földtani Társulat — visszanyúlva 1848-as alapításának és korai működési időszakának szelleméhez — sok éve törekszik közönségkapcsolatainak megújítására. Ezt célozza 2015-ben indított Gyűjthető múlt programja, amellyel, az Év ősmaradványának és az Év ásványának megválasztásával, az év fajai moz ga lom hoz csatlakozik. A programsorozat elin dítását PALOTÁS Klára tagtársunk (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) kezde ményezte. A javaslatot az Elnökség és a Választmány támogatta, sőt,
néhány hó nappal később, az Év nyersanyaga program elemmel bővítette ki. A prog ramok tervezését és megvalósítását a tématerületeket művelő szakosztályok közreműködésével, az Oktatási és Közművelődési Szakosztály koordinálta az elmúlt egy évben. (Folytatás a pdf-ben.)

Megjelent
2016-12-01
Rovat
Rövid közlemények