Jegyzetelési egységek a konszekutív tolmácsolásban

Absztrakt

A nyelvi közvetítés oktatásában egyre inkább előtérbe kerül a konszekutív tolmácsolás során alkalmazott jegyzeteléstechnika szabályszerűsége- inek összegzése a tolmácshallgatók jegyzeteléstechnikai kompetenciájának fejlesz- tése érdekében. Hazai (Szabó 2005) és nemzetközi viszonylatban (Dam 2004) is születtek esettanulmányok a tolmácsképzésben résztvevő hallgatók jegyzetelés-technikájáról, ám eddig kevés mű született arról, hogy hogyan fejlődik a jegyzete- léstechnikai kompetencia a képzés során. Jelen kutatás a tolmácshallgatók jegyze- teléstechnikájának változását vizsgálja longitudinális módon. A jegyzetelési kom- petencia fejlődését a jegyzetelési egységek meghatározásának segítségével vizsgá- lom első-, illetve másodéves mesterszakos tolmácshallgatók körében. Az eredmé- nyek azt mutatják, hogy bár mindkét évfolyam esetében megfigyelhetők egyéni különbségek, a jegyzetelési egységek eloszlása a másodéves hallgatók körében kisebb eltérést mutat az átlagtól.

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
Van WaardenF. (2023). Jegyzetelési egységek a konszekutív tolmácsolásban. Fordítástudomány, 25(2), 58-72. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.2.4
Rovat
Tanulmányok