Terminológiaoktatás és -kutatás a fordítóképzésben

  • Ágota Fóris

Absztrakt

A magyar felsőoktatásban mesterszintű fordító és tolmács mester- szak, továbbá szakirányú fordítói továbbképzések széles választéka működik; for- dítástudományi doktori program csak az ELTE-n van. A terminológiát különböző óraszámban és tartalommal tanítják ezekben a képzésekben, a terminológia okta- tásával és kutatásával foglalkozó kollégák pedig számos tanulmányt jelentettek meg a terminológia fordításoktatási vonatkozásairól. A tanulmány célja a termino- lógia oktatásának és kutatásának összefoglaló áttekintése a magyarországi fordí- tástudományi doktori képzésben és a fordítóképzésben.

Megjelent
2021-12-14