Tolmácsoláskutatás a tolmácsolásoktatás szolgálatában

  • Mária Bakti
  • Csilla Szabó

Absztrakt

A tolmácsolás kutatása és az intézményes tolmácsképzés közel azo- nos időszakban vette kezdetét. Noha a tolmácsolás területén publikált írások mint- egy egyötöde fókuszál oktatási, képzési kérdésekre, úgy tűnik, egyre mélyül a szakadék a gyakorlat, az oktatás és a kutatás között: megítélésünk szerint a tolmá- csolás oktatása (a tolmácsolási munkamódtól függetlenül) nem, vagy csak nagyon ritka esetben épül kutatási eredményekre. Tanulmányunk célja, hogy áttekintést nyújtson a hazai és nemzetközi tolmácsoláskutatás elmúlt tíz évének főbb eredmé- nyeiről, kiemelve ezek közül azokat, amelyek a tolmácsolás oktatásához kapcso- lódnak.

Megjelent
2022-04-23
Rovat
Tolmácsolás