Információk

Mottónk: Egy folyóirat akkor sikeres, ha mind a szerzőnek, mind az olvasónak örömet okoz.

A szerző örömének forrása, hogy tudományos munkájának láthatósága és publikációs tevékenysége bővül, melynek hatására lehetősége nyílik szakmai és tudományos kapcsolatainak kiterjesztésére és új kutatási projektekbe történő bekapcsolódásra.

Az olvasó örömének forrása, hogy nyomon követheti a kutatók sokrétű tudományos tevékenységét, melyen keresztül megismerkedhet újabb és újabb izgalmas tudományos eredményekkel.

Szerkesztőbizottságunk ennek támogatására egyre jelentősebb hangsúlyt fektet a nemzetközi színtéren történő megjelenésre.

Kiadványunk szakmai és tudományos színvonalát a tudományos tanácsadó testület garantálja.

Folyóiratunkba a gazdálkodás- és szervezéstudomány területével foglalkozó tanulmányokat várjuk, melyek épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, módszertani fejlesztések bemutatására vagy valamilyen újszerű, kritikai megközelítésre.

Elsősorban a következő területekről számítunk publikációkra:

 • Agrárgazdaság
 • Gazdaságpolitika
 • Gazdasági jog
 • Kereskedelem
 • Logisztika
 • Menedzsment
 • Marketing
 • Munkaerőpiac
 • Nemzetközi gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Politológia
 • Regionális gazdaságtan
 • Turizmus

A módszertani megalapozottság minden tanulmány esetében minimális elvárás.

A folyóirat 2021/1. számától a következő rovatokat tartalmazza:

 • Tanulmány (Tudományos – empirikus és/vagy elméleti – kutatási eredményeket tartalmazó, máshol még meg nem jelent írás).
 • Műhely/jó gyakorlat (Kreatív és innovatív megoldásokat tartalmazó írás/esettanulmány).
 • Szemle (Egy adott terület szakmai összefoglalója, összegzése, továbbgondolása).
 • Könyvismertető (Hazai és külföldi könyvek és tanulmánykötetek bemutatása, amelyek széles körű érdeklődésre tarthatnak számot a gazdaság- és társadalomtudomány területén).

A megjelenés nyelve

Online folyóiratunkban magyar és angol nyelvű publikációk jelennek meg.

Lektoráltság

A köteteinkben megjelenő cikkeket/tanulmányokat dupla vak lektorálásnak vetjük alá.

Hozzáférés

A folyóirat Open Access, a cikkek nyílt közzétételével célunk a publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása, valamint a tudományos információk láthatóvá és elérhetővé tételének elősegítése.

Szerzői jogok

Ez a licenc lehetővé teszi, hogy mások terjesszék, átdolgozzák, adaptálják és tovább felhasználják a szerző munkáját, akár kereskedelmi szempontból is, mindaddig, amíg hivatkoznak az eredeti alkotásra.

Megjelenés gyakorisága

Évente 2 lapszám jelenik meg.

A folyóiratot jelenleg indexálják:

      

A folyóiratot archiválják:

 

Jó olvasást kívánunk!

A Szerkesztők

 

Kiadja:

Budapesti Gazdasági Egyetem

1055 Budapest, Markó utca 29-31.  

szerkesztoseg.mksv@uni-bge.hu