Publikációs lehetőség a „Fenntartható mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti dimenziói” című különszámába

2023-11-24

A folyóirat ezúton felhívást intéz a gazdálkodás- és szervezéstudomány, valamint a kapcsolódó diszciplínák (például: regionális gazdaságtan, turizmus, közlekedéstudomány, környezettudomány, szociológia stb.) művelőihez tanulmányok és recenziók közzétételére a folyóirat 2024. évi különszámába.

A 21. század meghatározó jelenségének, a globalizációnak oka és következménye is a fokozódó mobilitás. A szabadság, a rugalmasság és a sokak számára elérhető változatos árukészlet mellett a fokozódó mobilitás számos problémával is jár: egyre jelentősebb a környezetterhelés, növekednek az egészségügyi kockázatok. A városokban a fenntartható mobilitás kérdései fokozottan megjelennek, tömegközlekedés, infrastruktúra építés és fenntartás, turizmus, ingázás, balesetek a városi mindennapok részei. Ha tartósan élhető körülményeket szeretnénk, a fenntartható mobilitás kérdéseire a döntéshozóknak előremutató válaszokat kell adniuk. A különszámba a téma bármely tudományterület irányából érkező megközelítését várjuk, de kérjük, hogy a vizsgált kérdések gazdasági, társadalmi és környezeti jelentőségére minden esetben térjenek ki.

Tájékozódáshoz javasolt cikkek:

 

ERDEI Attila (2020): Az elektronikus jegyértékesítés regionális kihívásai a Magyar Vasútnál

KOVÁCS Zoltán et al. (2017): Az urbanizáció környezeti hatásai – Az ingázás ökológiai lábnyomának változása a budapesti várostérségben

ORLICZKI Petra, KOVÁCS Tamás (2023): Tanulmány a modern turizmusról, avagy a közösségi média utazásainkra gyakorolt hatása

 

A Szerkesztőség minden közlésre benyújtott kéziratról beszerzi két lektor véleményét. A Szerkesztőség a kézirat befogadásáról vagy elutasításáról, valamint a lektori véleményekről (anonimizált formában) tájékoztatást ad a szerzőknek.

A különszámba egy - másfél szerzői ív (40.000 – 60.000 karakter) terjedelmű szövegeket várunk. A kéziratoknak (és az azokban szereplő hivatkozásoknak) meg kell felelniük az MKSV előírásainak, ezért kérjük a cikk írásakor tartsa be a folyóirat tartalmi és formai követelményeit! A cikkek beküldéséhez a szerzőnek regisztrálnia kell a folyóirat honlapján.

 

A kéziratok benyújtásának határideje: 2024. március 1.

Kérdés esetén forduljanak a Szerkesztőséghez: szerkesztoseg.mksv@uni-bge.hu

 

A különszám vendégszerkesztői:

Czédli Herta (Debreceni Egyetem)

Kovács Attila (METU)

Major Zoltán (Széchenyi Egyetem)

Szigeti Cecília (METU).