Esettanulmány az oktatási tananyagfejlesztés projekt V4-es országok KKV vállalkozások számára, a KKV-k erősítése az oktatási innovációk támogatása által

Kulcsszavak: esettanulmány, üzletértékelés, befektetés, vállalkozó

Absztrakt

„Innováció vagy halál!” egy gyakran hallható kijelentés, amely azt jelzi, hogy a vállalatoknak sürgősen innovációba kell kezdeniük a túlélés és a fenntartható növekedés érdekében (Vanhaverbeke, 2017). A projekt fő célja a kis- és középvállalkozók (kkv-k) témájú oktatásának fejlesztése a visegrádi országokban (V4). A várt eredmények a hallgatók képességeinek és kompetenciáinak erősítése a V4 régiókban induló vállalkozások indításához, a határokon átnyúló vállalkozói együttműködés ösztönzése a V4 régióban, valamint új üzleti hálózatok kiépítése a kis- és középvállalkozások, induló vállalkozások és kutatóintézetek számára a V4 régiókban. V4-en kívül. A projekt elsődleges célja a V4 gazdaságok közös kölcsönös képviseletének erősítése oktatásfejlesztésen keresztül. A tagok közötti fontos kapcsolatok hagyománya alapján a gazdaság több területén is ki kell terjeszteni az együttműködést más országok gazdasági, társadalmi és kulturális dimenzióinak megismerésével. A részt vevő hallgatók új kkv-vállalkozásokat indíthatnak a V4-en belül. A projekt célkitűzése a résztvevő egyetemek hallgatói közötti együttműködés erősítése a különböző kulturális, technológiai és regionális gazdaságpolitikák mélyreható megértése terén. Az összehangolt és integrált oktatási programok tekintetében a projektek erősítik a partneregyetemek szakmai hálózatait, és támogatják a hallgatók, kutatók és oktatók mobilitását, hogy megosszák egymással az üzletvitel oktatásának legjobb gyakorlatait. A közös képzési és kutatási program olyan témákat foglal magában, mint a KKV-k általában, a KKV szektor profilja, a KKV szektor főbb jellemzői, a KKV-k V4-ben, az SMS-ek kezelése, a környezet megértése, a makrogazdaság, a szabályozás , KKV finanszírozás, stratégia, kompetenciák elemzése, stratégiai tervezés, projektmenedzsment, kkv működési tervezés, készletgazdálkodás, értékesítési tevékenység kkv-k számára, humánerőforrás, teljesítménymérés, személyzeti menedzsment és jogi környezet új vállalkozások indításához.

Szerző életrajzok

Tamás Kozák, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék

Egyetemi docenc

Éva Gajzágó, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék

Főiskolai docens

Gabriella Soós, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék

Tudományos munkatárs

Hivatkozások

Alliance, A., 2017. Agile Practice Guide, Project Management Institute. Agile Practice Guide, 1.

Amos, O.M., 1988. Unbalanced regional growth and regional income inequality in the latter stage of development. Regional Science and Urban Economics, 18(4), 549–566. https:// doi.org/10.1016/0166-0462(88)90026-9

BARRIOS, S. & STROBL, E., 2009. The dynamics of regional inequalities. Regional Science and Urban Economics, 39(5), 575–591. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2009.03.008

Bellú, L.G. & Liberati, P., 2006. Describing income inequality: Theil index and entropy class indexes. Food and Agriculture Organization of the United Nations, EASYPol, Module 051, http://www.fao.org/3/am343e/am343e.pdf [accessed on: 18.10.2020].

Cordoba, J., & Piki, A., 2021. Facilitating project management education through groups as systems. International Journal of Project Management, 30(1), 83-93. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.02.011

Gardiner, P., 2017. Project management. A strategic planning approach. Bloomsbury Publishing.

San Cristóbal, J., Carral, L., Diaz, E., Fraguela, J., & Iglesias, G., 2018. Complexity and project management. A general overview. Complexity.

Neszmélyi, Gy.I., Vinogradov, S. & Nagy, H., 2022. European Spatial Research and Policy, Regional Inequalities within the Visegrád Group over the years 2000–2018, pp 5-22.

Thomas, J., & Mengel, T., 2008. Preparing project managers to deal with complexity - Advanced project management education. International journal of project management, 26(3), 304-315. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.01.001

Vanhaverbeke, W., 2017. Managing Open Innovation in SMEs. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/9781139680981

Wirth, I., 1992. Project-management education: current issues and future trends. International Journal of Project Management, 10(1), 49-54. https://doi.org/10.1016/0263-7863(92)90074-J

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
KozákT., Gajzágó Éva, & SoósG. (2023). Esettanulmány az oktatási tananyagfejlesztés projekt V4-es országok KKV vállalkozások számára, a KKV-k erősítése az oktatási innovációk támogatása által. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (3), 115-131. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.03.05