Egy SZEGÉNY OLAJEXPORTŐR PROBLÉMÁI - NIGÉRIA KÜLKERESKEDELME 2000-2015 KÖZÖTT

  • Ágnes Zsuzsanna Hrabovszki Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Ügyletek és Logisztika Intézeti Tanszék
Kulcsszavak: export, exportösztönzés, diverzifikáció, import, diversification

Absztrakt

Nigéria az afrikai kontinens legnagyobb olajkitermelője és exportőre. Erősen monokultúrás gazdaság; az ország kivitelének a vizsgált időszakban több mint 90 százalékát az ásványolajtermékek tették ki.
2005 után megfigyelhető némi diverzifikálódás, ám többnyire eseti értékesítések; nincs meghatározó húzóágazat vagy termék, bár az ország rendelkezik olyan alternatív termékekkel, amelyeknél komparatív előnyöket élvez.
Az ország kivitele és behozatala lassú ütemben, folyamatosan bővült a kilencvenes évek óta, a jelentős növekedés 2005-ben kezdődött és 2011-ben tetőzött.
Az USA jelentősen lecsökkent nigériai olajimportja és az olajárak mélyrepülése az olajexportból származó bevételeket 2015-re majdnem harmadára csökkentette.
Az ország külkereskedelmi mérlege a jelentős pozitívumok után 2015-ben egyensúlyközeli helyzetbe került.
Alkalmazkodva a csökkenő bevételekhez, az import 2011 után jelentős visszaesést mutat.
2000 és 2010 között az ország a gazdasági komplexitási index szerinti rangsorban a 120-121. helyeket foglalta el. 2010 után a gazdaság komplexitása folyamatosan javult, 2014-re a 103. helyet foglalta el az országok között 33 olyan termék exportjával, amely egynél nagyobb RCA-val rendelkezett.
A Szövetségi Kormány diverzifikációs stratégiája keretében számos exportösztönző intézkedést vezetett be, ám ezek hatása elmaradt a várakozásoktól. Igazán hatásosnak csak a közvetlen exporttámogatás bizonyult, ez azonban ellentétes a WTO normáival, és alkalmazása nem biztosít hosszabb távú előnyöket a
hazai gazdálkodók számára.
Megállapítható, hogy a kormány deklarált szándéka és intézkedései ellenére Nigéria nem indult el a diverzifikáció útján, olajdollárjait nem tudja a külpiacokon versenyképes gazdasági ágazatok fejlesztésére fordítani.Megjelent
2018-07-01
Hogyan kell idézni
Hrabovszki Ágnes Z. (2018). Egy SZEGÉNY OLAJEXPORTŐR PROBLÉMÁI - NIGÉRIA KÜLKERESKEDELME 2000-2015 KÖZÖTT. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 40-54. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1866