A magyar labdarúgás versenyképességének fejlődése a TAO rendszer tükrében

  • Dániel Lőkös Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Testnevelési Intézeti Tanszék
  • Diána Kiss Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Testnevelési Intézeti Tanszék
Kulcsszavak: magyar labdarúgás, TAO rendszer, egészségtudatos társadalom, utánpótlásnevelés

Absztrakt

A téma vizsgálata során a támogatási rendszer egyes elemei rávilágítanak arra, hogy a befektetett pénzeszközök közvetlenül nem járulnak hozzá a labdarúgás minőségének, nemzetközi versenyképességének javításához.
A mennyiségi javulás nem feltétlenül idéz elő minőségi változást. Az infrastrukturális körülmények javulása és a résztvevők számának növekedése, nem eredményezi minden esetben a képzés minőségének, a szakmai tudásnak javulását.
A TAO támogatásnak köszönhetően az eddigi pénzügyi forrásoksok többszöröse áramlik a futballba, ami a pozitív hatások mellett negatív dolgokat is hozott a sportba. Pozitívum, hogy nőtt a játékosok száma, ami fontos az egészségmegőrzés népszerűsítése szempontjából, illetve javult az infrastruktúra is. A rendszer a
sport támogatásával irányt mutat az egészséges életmód felé, mi több ezt éppen a fiatalkorúak esetében teszi meg, akik a leginkább befogadóak, így már korán a részükké válik egy olyan tevékenység, ami számos pozitív hatást rejt magában, ami a sporteredmények mellett méginkább fontos nemzetstratégiai cél. A támogatásnak köszönhetően az amatőr sportegyesületek is pénzhez tudnak jutni (Sterbenz, Géczi, 2012). Ezen kívül az utánpótlás edzők bére is rendezettebb keretek között kerül kifizetésre. A mérleg másik oldalán meg kell említeni, hogy a TAO-nak köszönhetően a sportszervezetek könnyedén jutnak támogatáshoz, és
nem törekednek a saját bevételi forrásaik optimalizálására. Ezen kívül szembetűnő, hogy a rendszer a hivatásos sportot palástolt körülmények között támogatja, és a különböző lobbi erők (BALOGH, 2017) miatt nagyfokú aránytalanságok alakulhatnak ki. A vállalkozások szívesen támogatnak olyan sportszervezeteket,
amelyek mögött a hatalom valamelyik reprezentánsa áll. (BITA, PETŐ, 2016)
A TAO támogatásnak köszönhetően rengeteg pénz áramlik a magyar labdarúgásba, azonban a rendszer jelenlegi keretei, szabályai között nem várható el, hogy az anyagi források növekedésével a sportszakmai teljesítmény, a futballunk versenyképessége is javuljon. Így a fő cél a sport népszerűsítése, mely hatékonyan
járul hozzá az egészségtudatos társadalom kialakulásának elősegítéséhez.

 

Megjelent
2018-07-01
Hogyan kell idézni
LőkösD., & KissD. (2018). A magyar labdarúgás versenyképességének fejlődése a TAO rendszer tükrében. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 82-93. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1869