Az IKT okozta paradigmaváltás

  • András Keszthelyi Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar
Kulcsszavak: paradigma, paradigma váltás, paradigm, paradigm shift

Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÁS
Az infokommunikációs technológiák (IKT) fejlődése, ezen belül is különösképpen a digitális hálózatok általános elterjedése majd' az egész világon olyan változásokat indított el, amelyek a gőzgéphez és az ipari forradalomhoz hasonlíthatóan alapjaiban rendezik át korábban megszokott világunkat. A napjainkban
zajló változásoknak azonban vannak eddig sosem látott sajátosságai, „a semmiből (?) egy új, más világ” teremtődik éppen, és ebben az új, virtuális világban zajlik fizikai tevékenységeink egyre jelentősebb hányada a bevásárlástól akár a tudományos kutatásig. Virtuális világunk és annak kölcsönhatása a mindennapi,
fizikai tevékenységeinkkel olyan változásokat eredményez, illetve olyan változásokat követel meg gondolkodásunkban, hogy bízvást beszélhetünk paradigmaváltásról.
A jelen tanulmányban közel két évtizedes híranyag csoportosítása és elemzése alapján mutatom be a jelenleg is zajló paradigmaváltás legérdekesebb és legfontosabb jelenségeit és azoknak a mindennapi életünkre gyakorolt hatását, hogy évszázadok óta megszokott szabályok a virtuális világban többé nem érvényesek. Ezek egyike például, hogy amíg a kocsim ott van, ahol hagytam, addig tudom, hogy nem lopták el. Ugyanezt viszont az adataimról nem mondhatom el.
Vizsgálom továbbá, hogy ezen jelenségek milyen hatást gyakorolnak gondolkodásunkra, pontosabban, hogy gondolkodásunknak hogyan, milyen irányban kellene változnia annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodjunk (alkalmazkodjunk egyáltalán) a virtuális világ egyre határozottabban kibontakozó, új paradigmájához.

SUMMARY
Development of information and communication technologies (ICT) including the digital networks becoming generally accessible nearly in all over the world commenced changes similar to that of the steam engine and the industrial revolution: these changes re-order our world we have been accustomed to. These changes, additionally, have attributes we have never seen, a “new, different world is being created out of nothing(?)” and bigger and bigger proportion of our physical activities is being done in this new virtual world from everyday shopping up to scientific research. Our virtual world and its interference with our everyday life results in, or demands, such changes in our thinking that we can, or better to say, speak about a paradigm shift.
It this paper I'll show the most interesting and important phenomena and their effect on our everyday life of this paradigm shift that means that a lot of rules we have been accustomed to for centuries are not valid any more. One of them is, for example, that you will know that your car has not been stolen (yet) if it is on the same place you left it while, on the other hand, it is not valid for your computerized data.
I'm investigating, additionally, the effect of these phenomena on our thinking; more precisely I'm investigating in what way our thinking should change in order to better accommodate to the new paradigm of the virtual world - or to accommodate at all.

Megjelent
2018-09-01