Hogyan oktassuk a statisztikát, mit gondolnak erről a hallgatók?

  • Ilona Kovácsné Székely Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály
  • Judit Lovasné Avató Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály
  • Lucia Vass Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály
  • Tímea Jakuschné Kocsis Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály
  • Norbert Magyar Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály
Kulcsszavak: statisztika, oktatás, oktatási módszerek, statistics, education, teaching methods

Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÓ
A statisztika tárgyak oktatási formáját korszerűsítettük a karunkon 2014-től kezdődően. Ennek a változásnak a lényege az átállás számítógépes, géptermi oktatási formára. Ez új kihívást jelentett oktató és hallgató számára is. A karon a statisztika gyakorlatok teljes mértékben MS Excel alkalmazásával zajlanak
a hagyományos elméleti előadások mellett. A hallgatói eredmények alakulását folyamatosan követjük és elemezzük. A hallgatói eredmények alakulása igen összetett folyamat és ezt nem szabad csak a jegyek alakulásával mérni. Az eredményt több tényező befolyásolja, amelyből az egyik tényező a számítógépes oktatási módszer. Célunk egy olyan tudást biztosítani a hallgató számára, amivel boldogul a szakmai életében.
Számos területen munkaerőpiaci elvárás a MS Excel haladó szintű ismerete, ezáltal a Statisztika tárgy számítógépen történő oktatása indokolt. A számítógép használata egyszerűsíti az adatelemző munkát,
mindazonáltal kisebb betekintést enged a számítási folyamatokba.
Egy alkalmazott oktatási módszertan jóságáról időnként érdemes meggyőződni. A hallgatói véleményeket ezért kérdőív segítségével vizsgáltuk, ahol témák szerint csoportosuló kérdésekre vártuk a választ. Így véleményt  kértünk a tematika teljesíthetőségéről, az órák mennyiségéről, a feladatok jellegéről, azok hatékonyságáról, a tanultak használhatóságáról, hasznosságáról és a számítógép felhasználásán alapuló statisztikaoktatásról.
A kérdőív feldolgozásánál kiderült, hogy bizonyos kérdések esetén eltér a Turizmus-Vendéglátás, illetve Kereskedelem és Marketing szakos hallgatók véleménye, mely eltérésnek okait is feltárjuk.
A kérdőív feldolgozásával nyert információ nagyban fogja segíteni a statisztika oktatói munkánkat, és ezt a hallgatóknak köszönjük.


SUMMARY
Since 2014 statistical educational practice has been modernized on Budapest Business School. The nature of this change was the conversion onto a computerised, engine room educational form. This change was a challenge for teacher and student as well. Our College began to teach statistics in practice fully conducted in MS Excel beside normal theoretical lectures. The development of the students' results was followed. The evaluation of the student’s results is a complex process that shouldn’t be described by the grades. Grades and results are influenced by several factors. Among these factors, computerised teaching method is only one of them. Our aim is to provide useful knowledge for the students that can be applied in their future carrier.
Teaching statistics on computer is well-founded, due to the fact that the advanced level of competency in using MS Excel is an important expectation of the labour market in many fields. On the one hand computers simplify the data analysis process, but the other hand gives little insights into the meaning of calculations.
Teaching methodologies should be monitored in order to make necessary adjustments. For this purpose, we investigated the students’ opinion via a questionnaire on some related aspects. The groups of questions covered the following ranges: the feasibility of the syllabus, the number of lectures, the types and effectiveness of the exercises, the overall usefulness of the covered material and the computer-based teaching of statistics. The analysis of the obtained answers showed differences in the opinion of Tourism and Catering compared to Commerce and Marketing students in some of the above aspects. The reasons behind these differences were subsequently investigated.
The information gained by analyzing the questionnaire will highly serve our teaching work of statistics, and we should thank it to the students.

Megjelent
2018-09-01