A MAGYAR TOP CÉGEK A TURIZMUSBAN, AVAGY EGY SIKERRE ÉHES ÁGAZAT PÉNZÜGYI DIAGNÓZISA

  • Etelka Katits KENF Üzletviteli Tanácsadó Cég
  • Éva Szalka Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
  • Franciska Nagy KENF Üzletviteli Tanácsadó Cég
  • Tamás Könczöl KENF Üzletviteli Tanácsadó Cég
Kulcsszavak: turizmus eset- és adatbázis elemzés, pénzügyi diagnózis, növekedési lehetőségek, nem szisztematikus kockázat, tourism case and database analysis, financial diagnosis, growth opportunities, non-systematic risk

Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÓ

Azt a hazai gazdasági szektort vizsgáljuk, amely napjainkban már 1000 milliárd forint feletti forgalmat teljesít. A pénzügyi átvilágítás tartalmi jegyeire fókuszálunk. Az integrált és intelligens hozammenedzselés, a növekedési indikátorok, a nem szisztematikus és egyedi kockázatok menedzselése napjainkban különös jelentőséggel bír. A vizsgálat célja: pénzügyi diagnózist készíteni. A vizsgálat tárgya: a magyarországi top cégeket magukban foglaló ’szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás’ ágazat. Az alkalmazott módszertan: eset- és adatbázis elemzés FINel diagnosztikai és értékalkotó rendszerrel, valamint az EkoWIN pénzügyi elemző, előrejelző és vállalatértékelő számítógépes szakértői rendszerrel. A vizsgált adatbázis: a magyar top 500 és a megyei top 1000 vállalatok szűrt ágazati mintája, amely mérleg és eredménykimutatásokat tartalmaz. A vizsgálat kérdései: A vizsgált cég vagy ágazat vajon jövedelmező, miközben fizetőképes, nem eladósodott, perspektivikus a működése, valamint hatékony eszköz- és vagyongazdálkodást folytat? Hogyan változott a piaci pozíció térkép a jövedelmezőségi és kockázati mix függvényében? A pénzügyi elemzésből eredő diagnóziskészítés keretében következtetni lehet a turizmus ágazat növekedési perspektíváira, pénzügyi esélyeire és finanszírozhatóságára. A vizsgálatunk eredményei segíthetik a pénzügyi vezetők tervezési, menedzselési és kontrolling munkáját, itt különösen az IGR és SGR növekedési ráták vizsgálatát SNR ismeretében, az eszközfinanszírozás megfelelőségében, valamint a likviditás felügyeletében.

 

SUMMARY

We look at the economic sector that today has been achieved sales of over HUF 1,000 billion. We focus on the content of financial audit.  Integrated and intelligent benefit management, growth indicators, non-systematic and specific risk management are of particular importance today. The purpose of the study is to make a financial diagnosis. The subject of the study: is the ’accommodation and catering’ sector, which includes the top Hungarian companies. Applied methodology: case- and database analysis with FINel Diagnostic and Value Creation System and EkoWIN Financial Analyzer, Forecasting and Company Valuation Computer Expert System. Investigaterd database: is a filtered sectoral sample of the Hungarian top 500 and the county’s top 1000 companies, which includes balance sheet and profit and loss accounts. The results of the study may help work financial decisions makers for planning, management, monitoring and controlling. The study question: Is the examined company or sector profitable, while it is solvency, non-indebted, perspective efficient asset management? How did the market position map change as a function of profitability and risk mix? In the framework of the diagnostic preparation resulting from the financial analysis, one can infer the growth prospects, financial chances and financing of the tourism sector. The results of our study can help financial managers to plan, manage and control, especially the IGR and SGR growth rates by knowing SNR, asset financing adequacy and liquidity management.

Szerző életrajzok

Etelka Katits, KENF Üzletviteli Tanácsadó Cég

Stratégiai ügyvezető, pénzügyi turnaround szakértő

Éva Szalka, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

egyetemi docens, dékán

Franciska Nagy, KENF Üzletviteli Tanácsadó Cég

Operatív ügyvezető, gazdasági elemző

Tamás Könczöl, KENF Üzletviteli Tanácsadó Cég

Pénzügyi számvitel és kontrolling szakértő

Megjelent
2019-12-30