Tartalmi és formai követelmények

TANULMÁNY

A publikáció nyelve: magyar vagy angol. 

A publikáció terjedelme: minimum 40.000, maximum 60.000 karakter (szóközzel). 

Tartalmi és formai követelmények

 • A tanulmányt számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazásával kérjük elkészíteni (és doc vagy docx-be kérjük elmenteni.)
 • A lap mérete: B5 (JIS)
 • Betűtípus: Garamond
 • Betűméret: 12-es betűnagysággal
 • Sorköz: 1,5-es sorközzel
 • Térköz (előtte és utána): 0 pt
 • Behúzás (jobb és bal): 0 cm
 • Margó: körben 2,5 cm
 • Igazítás: sorkizárt

 

Kérjük, hogy a tanulmány a következő felépítésben készüljön el:

1. A tanulmány címe magyarul és angolul

2. Szerzői információk magyar és angol nyelven: név, beosztás, intézmény (Például Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék), email, ORCID azonosító (amennyiben rendelkezik ilyennel. Kérjük, hogy a tanulmányhoz adjon meg minimum 3 maximum 6 kulcsszót magyarul és angolul valamint JEL kódot/kódokat (A JEL kódok a következő oldalon találhatók: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel )

3. Magyar és angol nyelvű Összefoglaló (Absztrakt). A tanulmány 1.500–2.000 karakteres (szóközzel együtt) tartalmi összefoglalója, amelyben a tanulmány célkitűzését, kutatási kérdéseit és/vagy főbb hipotéziseit, kutatási módszereit és eredményeit ismertessék. Az angol nyelvű összefoglaló a magyar nyelvű változat tükörfordítása legyen.

4. Bevezetés. A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása, célkitűzések, kutatási kérdések és/vagy hipotézisek megfogalmazása.

5. Szakirodalom feldolgozás. A hivatkozásokat szerepeltessék az irodalomjegyzékben (Lásd Irodalomjegyzék)! A szövegben elegendő vezetéknévvel, évszámmal hivatkozni (Black, 2019). Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése elengedhetetlen (Black, 2019:26).

Nem hivatkozott irodalmat ne szerepeltessenek az irodalomjegyzékben!

Kérjük, hogy lehetőség szerint törekedjenek az MKSV korábbi lapszámaiban megjelent kutatásokkal kapcsolatos eszmecserék felhasználására.

6. Kutatásmódszertan.

7. Eredmények. (A primer és/vagy szekunder kutatás konkrét eredményének bemutatása).

8. Következtetések, javaslatok.

9. Irodalomjegyzék. Az irodalomjegyzék a Harvard hivatkozási rendszernek megfelelően készüljön el.

Könyv, szerkesztett könyv, könyvrészlet:

 • Kozár, L., 2011. Nemzetközi áru- és tőzsdei kereskedelmi ügyletek. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház Zrt
 • Fehér, I. & Kóródi, M., 2008. A vidéki turizmus fejlesztése. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház.
 • Dávid, L., Jancsik, A. & Rátz, T., 2007. Turisztikai erőforrások: A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.
 • Donati, S., ed., 2004. Nagy tésztáskönyv. 450 recept minden alkalomra. Budapest: Korona Kiadó.
 • Szöllősi, E., 2016. Pálinkaturizmus - A pálinka helye és szerepe a hazai gasztronómiában és turizmusban. In: Rátz, T. & Füreder, B., ed., 2016. Gasztronómia és turizmus: válogatott tanulmányok. Budapest: Kodolányi János Főiskola. pp. 89-109.

Folyóirat cikk:

 • Papp, A. I. & Lugasi, A., 2018. Fenntarthatóság a vendéglátásban. Új Diéta, 27(2-3), 19-24.
 • Némethy, K. & Poór, J., 2019. A jövő munkahelye az ipar 5.0 küszöbén. Munkaügyi Szemle, [online] 62(1), 9-17. Elérhető: http://munkaugyiszemle.hu/jovo-munkahelye-az-ipar-50-kuszoben (2019.04.28.)
 • Prud’homme, B., 2016. Implementation of sustainable development practices in the hospitality industry: A case study of five Canadian hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, [e-folyóirat] 28(3), 609-639. https://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2014-0629

Doktori disszertáció:

 • Kassai, Zs., 2012. A LEADER program, mint helyi partnerség kérdései Magyarországon. [egyetemi doktori disszertáció]. Gödöllő: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Szent István Egyetem, Elérhető: https://szie.hu/file/tti/archivum/Kassai_Zsuzsanna_ertekezes.pdf (2019.03.25.)

Weboldal:

 • oroshaza.hu, 2013. Orosháza jelene. [online] Elérhető: http://www.oroshaza.hu/2013/05/01/oroshaza-jelene/ (2019.03.22.)

Törvény:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről. Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500164.TV [Hozzáférés dátuma: 2019.06.30.].

 

A folyóirat minden cikke DOI számot kap, ezért kérjük, hogy az irodalomjegyzékben minden hivatkozásnál nézzék meg, hogy az rendelkezik-e a CrossRef-nél regisztrált DOI számmal. Az azonosítót a következő linken tudják ellenőrizni: https://search.crossref.org/  Kérjük, hogy a találati listából a teljes linket szúrják be (hiperhivatkozásként) a hivatkozás végére. Például: Bencsik Andrea (2016): Munkaerőpiaci elvárások versus tudásmenedzsment. In: Fenyvesi É. – Vágány Judit (szerk.): KORKÉP – XXI. századi kihívások, Budapest, Budapesti Gazdasági Egyetem, pp. 166-189. https://doi.org/10.29180/korkep.2016.8  

A CrossRef-nél regisztrált DOI növeli a cikkek láthatóságát, megkönnyíti a citációk követését. Előfordul, hogy a hivatkozott forrásnak nem találnak DOI azonosítót. Ebben az esetben nincs további teendő a forrással.

 

Ábrák és táblázatok

A táblázatokat a cikkben folyamatosan kell számozni (a számozás az új alfejezetekben, alpontban nem kezdődik újra). Mindegyik táblázatnak címet kell adni, és a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét is kérjük feltüntetni. A táblázatokat a Word-program táblázatszerkesztőjével kérjük elkészíteni (képként csatolt táblázat nem megfelelő!). A táblázat sorszáma és címe a táblázat felett, a forrása a táblázat alatt kapjon helyet.

Például

1. táblázat. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Budapesten és Pest megyében 2017-ben

Forrás: KSH, 2018.

 

 Az ábráknak címet kell adni, a számozásuk szintén folyamatos (a számozás az új alfejezetekben, alpontokban nem kezdődik újra). Az ábrák sorszáma, címe és forrása az ábra alatt kapjon helyet.

Például:

1. ábra. A válaszadók havi bruttó átlagjövedelem szerinti megoszlása (%)

Saját szerkesztés

 

A folyóirat egységes megjelenése miatt kiemelten fontos, hogy mind a táblázatokat, mind az ábrákat szerkeszthető formában küldje el számunkra, ezért kérjük, csatolják a kézirathoz az eredeti Excel-fájlokat (ha nem Excel-programban készültek az ábrák, akkor valamilyen vektoros – pl. tif formátumban) Az optimális minőség eléréséhez a képek felbontása 300 dpi, színmélysége 8 bit legyen 1:1 felbontás mellett (azaz a kép centiméter mérete a nyomtatni kívánt mérettel egyezzen meg). Ez nemcsak a színes, hanem a fekete-fehér képekre is vonatkozik!

Kérjük, hogy az anyagokat a https://ojs3.mtak.hu/index.php/mksv/about/submissions oldalra feltöltve juttassák el a szerkesztőbizottság számára. A feltöltés előtt kérjük, ellenőrizzék, hogy a benyújtott anyag megfelel-e az ellenőrző lista minden pontjának.

 

A tartalmi és formai követelmények pdf formátumban letölthetők innen.