A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése

  • János Bauko Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Kulcsszavak: névtani terminológia, szláv névtani terminusok, szlovák névtani terminusok, magyar névtani terminusok, névrendszertan, névtípusok, névtani terminusok összehasonlító elemzése

Absztrakt

Comparing Hungarian and Slovakian (Slavic) onomastic terminology  

 

The author gives a brief survey of recent research in Hungarian and Slovakian (Slavic) onomastic terminology, and compares several onomastic terms in these languages. While Hungarian onomastic terminology is characterized by the use of Hungarian terms (Hungarocentrism) and terms used only in a single language, Slovakian (Slavic) onomastic terminology is built up of terms of foreign origin (internationalism) and terms used in similar forms and with similar meanings in several languages.

Megjelent
2012-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Műhely