A táncos test: egészség, testi elégedettség, testhez való viszony, evési attitűdök és önértékelés vizsgálata táncosok körében

  • Beáta Szászi
  • Pál Szabó
Kulcsszavak: táncosok, testkép, testi elégedettség, evészavarok, önértékelés, egészségi állapot

Absztrakt

A szerzők célkitűzése az egészségi állapot, a testtel kapcsolatos elégedettség, az evészavarok tüneteinek, a testtel kapcsolatos befektetések és az önértékelés kérdőíves vizsgálata felnőtt táncosok körében.
Módszerek: Goldberg-féle Általános Egészségi Kérdőív, WHO Általános Jóllét Skála, Testtel Kapcsolatos Elégedettség Skálája, Emberalakrajzok Tesztje, Testtel Kapcsolatos Befektetések Skálája, Evési Attitűdök Tesztje és a Rosenberg Önértékelés Skála.
Eredmények: A női táncosok (n=71) 45,8%-a, a férfiak (n=35) 21,2%-a rendelkezik jelentősebb tünetekkel vagy betegséggel. A nők 7,4%-a (n=5) sovány, túlsúlyos a nők 5,9%-a (n=4), a férfiak 15,6%-a (n=5). A nők 11,6%-ánál (n=8) fennáll az evészavarok kockázata. A modern társastáncosok a legelégedetlenebbek a testükkel, testsúlyukkal, náluk gyakoribbak az evészavar tünetek, míg a modern táncosok a legvédettebbek a testtel kapcsolatos szélsőségek terén. A 20 év alatti táncosnők szigorúbban ítélik meg és kevésbé védik a testüket, több bulimiás tünetük van, alacsonyabb az önértékelésük.
Következtetések: A táncoktatásban elméleti és gyakorlati tudást adó intervenciós program bevezetése szükséges, melyben az egészségügyi, oktatási és nevelési munkatársak is részt vesznek. Mindez elősegítheti a táncosok testi-lelki egészségének és állóképességének javulását, a pozitív testképet, a magasabb önértékelést és az evészavaros tünetek csökkenését.

Megjelent
2021-02-28
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok