Drámajátékok a néptánc tanórán

  • Zsófia Csík Kecskemét Táncegyüttes
  • Júlia Eck Magyar Táncművészeti Egyetem, PPKE, Toldi Ferenc Gimnázium
Kulcsszavak: drámapedagógia, drámajátékok, néptánc tanóra, drámajátékgyűjtemény, módszertani ajánlás

Absztrakt

A tanulmány a drámajátékoknak az oktatás-nevelésben, ezen belül a néptánc tanulásában is eredményes kompetenciafejlesztő hatását vizsgálja. Két nem reprezentatív kutatási adatokra épülő, oktatók (n=30) és tanulók (játéktól függően n = 19–39) körében végzett vizsgálat eredményeinek tapasztalatait is ismertetjük a drámajátékok néptánc tanórán belüli alkalmazásáról, legyen szó a csoportkohézió erősítéséről vagy éppen a tanulók közötti bizalom kiépítéséről. Majd módszertani ajánlásként gyakorlatgyűjteményt mutatunk be az alapozó drámajátékok néptánc tanórába való integrálásának lehetőségéről, amelyben a javasolt játékokat életkorok szerinti variációkban ismertetjük a közoktatás 12 évfolyamának hat korcsoportja számára. Írásunkkal a drámajátékok néptánc tanórába iktatásának lehetőségére és hasznosságára kívánjuk felhívni a figyelmet.

Megjelent
2022-04-10
Folyóirat szám
Rovat
Módszertan