Az Asplenium trichomanes alakkör (Aspleniaceae) hazai taxonómiai sokféleségéről, és a subsp. hastatum magyarországi elterjedéséről

  • Csiky János Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
  • Wirth Tamás Pécsi Tudományegyetem, Botanikus Kert, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
  • Tamás Júlia Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.
Kulcsszavak: alfajok, határozókulcs, levélszárny, morfológia, települési flóra

Absztrakt

A magyarországi határozókulcsok napjainkig csupán két aranyos fodorka (Asplenium trichomanes agg.) taxon elkülönítését tették lehetővé (subsp. trichomanes és subsp. quadrivalens). Herbáriumi, irodalmi és saját terepi kutatásaink eredményeként Magyarországon három tetraploid Asplenium trichomanes agg. taxon biztos előfordulását igazoltuk. Ezek közül a subsp. quadrivalens országszerte elterjedt, közönségesnek mondható. Annak ellenére, hogy a subsp. hastatum és a nothosubsp. lovisianum (a subsp. quadrivalens és a subsp. hastatum steril hibridje) egy-egy publikált hazai adata a nemzetközi irodalomban Stefan Jessennek köszönhetően 1995 óta ismert volt, ez az információ a magyarországi botanikai köztudatba nem épült be. Újrafelfedezésükre 2022-ben, a 2006 óta folyó pécsi városi flóratérképezésnek, illetve a 2022-ben végzett herbáriumi revízióknak köszönhetően került sor. Vizsgálataink alapján e taxonok elkülönítése a füles vállú levélszárnyak aránya alapján is elvégezhető: a subsp. quadrivalens-nek csak <20%-a, a subsp. hastatum-nak már >50%-a fülecskés és szimmetrikus, míg a hibridjük átmeneti jellegű, inkább a subsp. quadrivalens-hez hasonló. A subsp. hastatum jelenleg ismert adatai alapján Magyarországon kifejezetten ritka, domb- és hegyvidéki előfordulású (Aggteleki Karszt, Bükk, Budai-hegység, Bakony, Soproni-hegység, Mecsek), mészkedvelő faj. Hazai elterjedési adatai szerint a subsp. hastatum az IUCN vörös lista kategóriák közül a veszélyeztetett (EN) besorolást is megérdemelné, egyelőre azonban adathiányos (DD) taxonként való kezelését javasoljuk. A tetraploid subsp. pachyrachis nemzetközi irodalomban jelzett magyarországi előfordulása az elérhető herbáriumi példányok alapján kétes.

Hivatkozások

'20/2022 (VII.29) AM rendelet. A Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet, valamint a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról. Magyar Közlöny 128: 5431-5463.

Bartha D., Király G., Schmidt D., Tiborcz V., Barina Z., Csiky J., Jakab G., Lesku B., Schmotzer A., Vidéki R., Vojtkó A., Zólyomi Sz. (szerk.) 2015: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 329 pp.

Borbás V. 1875: Symbolae ad pteridographiam et Characeas Hungariae praecipue Banatus. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft 25: 781–796.

Christ H. 1900: Die Farnkräuter der Schweiz. Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz 1(2): 1–189.

Derrick L. N., Jermy A. C., Paul A. M. 1987: Checklist of European Pteridophytes. Sommerfeltia 6: i-xx, 1–94.

Ekrt L., Štech M. 2008: A morphometric study and revision of the Asplenium trichomanes group in the Czech Republic. Preslia 80: 325–347.

Fuchs H. P. 1963: Nomenklatorische liste der in Ungarn vorkommenden Gefässkryptogamen. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 9: 11–20.

Hammer O., Harper D. A. T., Ryan P. D. 2001: PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4: 1–9. http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm

IUCN. 2001: IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, ii + 30 pp. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001.pdf

Jávorka S. 1925: Magyar Flóra. Studium, Budapest, 1307 pp.

Jessen S. 1995: Asplenium trichomanes L. subsp. hastatum stat. nov. – eine neue Unterart des Braunsteil-Streinfenfarnes in Europa und vier neue intraspezifische Hybriden (Aspleniaceae, Pteridophyta). Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 65: 107–132.

Kessler M., Zenner G. 2021: Die Asplenium trichomanes-Gruppe in der Schweiz. FernFolio 2: 17–29.

Király G. (szerk.) 2007: Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. Saját kiadás, Sopron, 73 pp.

Kümmerle J. B. 1918: „Asplenium csikii n. sp. és egyéb albán harasztok” (A Magyar Természettudományi Társulat növénytani szakosztályának ülései. Az 1918. évi október hó 9-én tartott ülés). Magyar Botanikai Lapok 17: 110.

Kümmerle J. B. 1922: Pteridologiai közlemények II. 4. Két új haraszt Albániából. Magyar Botanikai Lapok 21: 1–5.

Liu H-M., Russel S. R., Vogel J., Schneider H. 2018: Inferring the potential of plastid DNA-based identification of derived ferns: a case study on the Asplenium trichomanes aggregate in Europe. Plant Systematics and Evolution 304(8): 1009–1022. https://doi.org/10.1007/s00606-018-1529-9

Lovis J. D., Reichstein T. 1985: Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Aspleniaceae, Pteridophyta), and a note on the typification of the A. trichomanes. Willdenowia 15: 187–201.

Löve Á., Löve D. 1974: Nomenclatural adjustments in the Yugoslavian flora II. Pteridophytes and Dicotyledons. Preslia 46: 123–138.

Lubienski M., Jessen S. 2014: Asplenium trichomanes L. subsp. hastatum und nothosubsp. lovisianum (Aspleniaceae) in Hagen (Nordrhein-Westfalen). Veröffentlichungen des Bochumer Botanischen Vereins 6(5): 38–46.

Pintér I. 1995: Progeny studies of the fern hybrid Polystichum x bicknellii (Dryopteridaceae: Pteridophyta). The Fern Gazette 15(1): 25–40.

Pintér I. 2009: Asplenium L. [incl. Ceterach Willd., Phyllitis Hill] – Fodorka. In: Király G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, pp.: 80–81.

Raubeson L. A., Jansen R. K. 1992: Chloroplast DNA evidence on the ancient evolutionary split in vascular land plants. Science 255: 1697–1699. https://doi.org/10.1126/science.255.5052.1697

Sessa E. B., Vicent M., Chambers S. M., Gabriel y Galán J. M. 2018: Evolution and reciprocal origins in mediterranean ferns: the Asplenium obovatum and A. adiantum-nigrum complexes. Annals of the Missouri Botanical Garden 103(2): 175–187. https://doi.org/10.3417/2018108

Simon T. 1992: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények. Tankönyvkiadó, Budapest, 892 pp.

Simon T. 2000: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 976 pp.

Soó R. 1964: A magyar flóra és vegetáció rendszertani és növényföldrajzi kézikönyve I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 589 pp.

Soó R., Jávorka S. 1951: A magyar növényvilág kézikönyve. Magyarország vadontermő és termesztett növényeinek meghatározója, ökológiai és gazdasági útmutatója. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1120 pp.

Thiers B. 2023 (folyamatosan frissítve): Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium. http://sweetgum. nybg.org/ih/ (hozzáférés: 2023.03.28.)

Xu K-W., Zhang L., Rothfels C. J., Smith A. R., Viane R., Lorence D., Wood K. R., Chen C-W., Knapp R., Zhou L., Lu N. T., Zhou X-M., Wei H-J., Fan Q., Chen S-F., Cicuzza D., Gao X-F., Liao W-B., Zhang L-B. 2020: A global plastid phylogeny of the fern genus Asplenium (Aspleniaceae). Cladistics 36: 22–71. https://doi.org/10.1111/cla.12384

Vogel J. C., Rumsey F. J., Russel S. J., Cox C. J., Holmes J. S., Bujnoch W., Stark C., Barrett J. A., Gibby M. 1999: Genetic structure, reproductive biology and ecology of isolated populations of Asplenium csikii (Aspleniaceae, Pteridophyta). Heredity 83: 604–612. https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6886120

Wirth T., Kovács D., Sebe K., Csiky J. 2020: The vascular flora of Pécs and its immediate vicinity (South Hungary) I.: species richness and the distribution of native and alien plants. Biologia Futura 71: 19–30. https://doi.org/10.1007/s42977-020-00008-6

Világháló oldalak

http1 – http://specimens.kew.org/herbarium/K001092487 (hozzáférés: 2023.01.27.)

http2 – https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77186441-1 (hozzáférés: 2023.01.27.)

http3 – https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:17565680-1 (hozzáférés: 2023.01.27.)

http4 – https://www.gbif.org/species/4258615 (hozzáférés: 2023.01.27.)

http5 – https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/ (hozzáférés: 2023.01.27.)

http6 – https://pladias.cz/en/ (hozzáférés: 2023.01.27.)

http7 – www.botanikaiforum.com/t2667f142-Asplenium-Asplenium-trichomanes.html#no_permission_userprofile (hozzáférés: 2023.01.27.)

Megjelent
2023-06-12
Rovat
Eredeti közlemények