A Spiraea crenata L. szlovákiai előfordulásának megerősítése

Kulcsszavak: hajtásos növények, Rosaceae, veszélyeztetett faj, vörös könyv

Absztrakt

A csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata) kontinentális eurázsiai elterjedésű faj, amelynek Szlovákiában csupán egyetlen lelőhelye ismert. Josef Holub az 1950-es években találta Svätuše (Bodrogszentes) közelében (Délkelet-Szlovákia területén). A fajt napjainkban a szlovák Vörös Könyv “kritikusan veszélyeztetett – valószínűleg regionálisan kihalt” taxonként tartotta nyilván, mivel a célzott keresések ellenére évtizedekig nem került elő. 2015 szeptemberében két sarjtelepét észleltük a település feletti domboldal peremén, a kőbánya közelében, cserjés növényzet (Ligustro-Prunetum R. Tx. 1952, Berberidion csoport, Crataego-Prunetea osztály) szegélyén.

Hivatkozások

Barkman J. J., Doing H., Segal S. 1964: Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen

Vegetationsanalyse. Acta Botanica Neerlandica 13: 394–419. https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1964.tb00164.x

Bartha D., Nagy A. 2004: Th reatened tree and shrub species in Hungary. Folia Oecologica 31(2): 136–144.

Bauer N. 2019: Spiraea crenata a Keleti-Bakonyban. Kitaibelia 24: 262–264. https://doi.org/10.17542/kit.24.257

Berta J. 1970: Waldgesellschaft en und Boden-verhältnisse in der Th eisstiefebene. Vegetácia ČSSR, B1: 1–372.

Eliáš P. jun., Dítě D., Kliment J., Hrivnák R., Feráková V. 2015: Red list of ferns and flowering plants of Slovakia, 5th edition (October 2014). Biologia 70(2): 218–228. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0018

Holub J. 1961: Poznámky k málo známým rostlinám květeny ČSSR. Preslia 33: 399–404.

Holub J. 1999: Spiraea crenata L. In: Čeřovský J., Ferakova V., Holub J., Maglocký Š., Prochádzka F. (eds.) Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 5. Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava, 355 pp.

IUCN 2012: Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK, iii + 41 pp.

Laczkó L., Jordán S., Póliska Sz., Rácz H. V., Nagy N. A., Molnár V. A., Sramkó G. 2024: The draft genome of Spiraea crenata L. (Rosaceae) – the first complete genome in tribe Spiraeeae. Scientific Data 11: 219. https://doi.org/10.1038/s41597-024-03046-0

Lovas-Kiss Á., Löki V., Molnár V. A. 2017: A csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata L.) újabb temetői előfordulása. Kitaibelia 22: 409–410. https://doi.org/10.17542/kit.22.404

Marhold K., Hindák F. (eds) 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 687 pp.

Máté A. 2015: A csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata L.) egykori kunpeszéri előfordulásáról. Kitaibelia 20: 306–307. https://doi.org/10.17542/kit.20.300

Molnár V. A., Bak H., Bodics D., Bordé S., Chabrecsek T., Fekete R., Gilicze B., Gyurisán D., Hunyadi T., Jordán S., Kelecsényi P., Kis Sz., Kiss G., Koloszár A., Lovas-Kiss Á., Löki V., Mäh Z., Mészáros A., Simon P., Süveges K., Szabó Gy., Vikár J., Vizler Cs., Takács A. (2024): Adatok a Pannon Ökorégió őshonos növényfajainak ismeretéhez I. Kitaibelia 29 (in press) https://doi.org/10.17542/kit.29.046

Molnár V. A., Löki V., Máté A., Molnár A., Takács A., Nagy T., Lovas-Kiss Á., Lukács B. A., Sramkó G., Tökölyi J. 2017: The occurrence of Spiraea crenata and other rare steppe plants in Pannonian graveyards. Biologia 72(5): 500–509. https://doi.org/10.1515/biolog-2017-0060

Niklfeld H. 1971: Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Taxon 20: 545–571. https://doi.org/10.2307/1218258

Somlyay L. 2015: A Spiraea crenata L. sas-hegyi (Budai-hegység) felfedezésének története. Kitaibelia 20: 307–308. https://doi.org/10.17542/kit.20.300

Valachovič M., Kliment J., Hegedüšová Vantarová K., Slezák M. 2021: Crataego-Prunetea. In: Valachovič M., Kliment J., Hegedüšová Vantarová K. (eds) Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Vegetácia lesov a krovín. Veda, Bratislava, pp. 135–206.

Zahradníková K. 1992: Spiraea L., tavoľník. In: Bertová L. (ed.) Flóra Slovenska. Vol. IV/3. Veda, Bratislava, pp. 17–26.

Megjelent
2024-06-07
Rovat
Rövid közlemények