Rovatinformációk

Eredeti közlemények

Kutatás

Ebben a rovatban a szerzők saját vizsgálati eredményeiket és az azokra alapozott következtetéseket ismertetik az előzmények és a nemzetközi adatok tükrében.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/ Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva — az OJS-be egyesével — Enter-rel elválasztva — kell beírni)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Módszertan
 • Eredmények (többek közt a minta jellemzői)
 • Megbeszélés
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Áttekintés

Az ebben a rovatban megjelenő közlemények egy meghatározott témában, a szerző által előre megtervezett módszerrel összeválogatott szakirodalmat foglalják össze, és kritikusan értékelik. Az előre meghatározott keresési, válogatási és értékelési módszertant a kéziratban ismertetni szükséges.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/ Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva — az OJS-be egyesével — Enter-rel elválasztva — kell beírni)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Módszertan
 • Eredmények
 • Megbeszélés
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Agora

A rovat az egészségfejlesztés területét érintő vélemények, elképzelések, valamint vitaanyagok közlésével az építő jellegű szakmai párbeszéd elősegítését szolgálja. Az Agora rovatban megjelentek a szerző álláspontját tükrözik, amik, természetesen, nem feltétlenül tükrözik a Szerkesztőség álláspontját.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/ Background, Vélemény/Opinion, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva — az OJS-be egyesével — Enter-rel elválasztva — kell beírni)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Vélemény
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Szemlék

A Szemlék rovatban máshol megjelent és ott már szakbírált közlemények rövid összefoglalására (Cikkismertetés), vagy szakkönyv, kiadvány rövid bemutatására (Könyvismertetés), illetve más folyóiratok aktuális lapszámának ajánlására (Ajánló) van lehetőség. A Szemléken belül a Szakdokumentum alrovat ismerteti az egészségfejlesztés területét érintő koncepciókat, ajánlásokat, irányelveket és módszertani útmutatókat, valamint bemutatja a népegészségügy hazai és nemzetközi szervezeteinek állásfoglalását, legfontosabb munkaanyagait, jelentéseit vagy egyéb kiemelt fontosságú dokumentumait, honlapját.

Elvárt tagolás:

 • Szerző által választott cím (angolul is). A cím első szava az alrovat neve legyen az alábbi formában: Cikkismertetés: Cím (Article review: Title); Könyvismertetés: Cím (Book review: Title); Ajánló: Cím (Review: Title); Szakdokumentum: Cím (Review: Title). [Például: Cikkismertetés: A gyermekkori elhízás rendszeralapú megelőzése — N3.0 a gyakorlatban (Article review: System-based prevention of childhood obesity — N3.0 in practice)]
 • Ismertetendő cikk/könyv/dokumentum/honlap stb. pontos irodalmi hivatkozása (ld. később)
 • Amennyiben az ismertetett szöveg terjedelme azt megkívánja, maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary is beilleszthető, amelynek tagolásáról a Szerző dönt.
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva — az OJS-be egyesével — Enter-rel elválasztva — kell beírni)
 • Ismertetés szövege (lehetőleg az ismertetett dokumentum eredeti tagolásával)
 • Végén 3–5 mondatban az ismertető által megfogalmazott, a hazai szakembereknek szánt kulcsüzenet „Ajánlások a hazai szakemberek számára” alcím alatt
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke (amennyiben az ismertetetten kívül a Szerző más közleményre is hivatkozik)

A törzsszöveg terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 1000 (Szakdokumentum esetén a 3500) szót, melybe nem számítanak bele a kulcsszavak, az ábrák, a táblázatok és az irodalomjegyzék.

Egyéb közlemények

Az Egyéb közlemények magukba foglalják az előzetes felhívást szakmai eseményekre, vagy utólagos tájékoztatást azokról, valamint szakmai szervezetek vagy kiemelkedő teljesítményű szakemberek bemutatását. Az ide sorolt közlemények megfelelő tagolásáról a szerző dönt. Terjedelmük lehetőleg ne haladja meg a 300 szót.

Hozzászólások

Ebben a rovatban a lapban (kivételes esetben máshol) megjelent közleményhez kapcsolódó észrevételt, véleményt lehet megjelentetni. A hozzászólás címét a szerző választhatja meg, de az első mondatban a hozzászólással érintett közleményre hivatkoznia kell. A szerzőnek lehetősége van egyéb szakirodalomra is hivatkozni. A hozzászólás terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 500 szót.