Rovatinformációk

Eredeti közlemények

Eredeti közleménynek számít a Szerző saját kutatási eredményeinek ismertetése (Kutatás), mások kutatásainak összefoglaló ismertetése azok összevont elemzése (Áttekintő közlemény), választott témában saját vélemény, álláspont kifejtése, megfogalmazása (Agora).

Kutatás, Áttekintés elvárt tagolása:

 • Magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Módszertan
 • Eredmények
 • Megbeszélés
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

Agora elvárt tagolása:

 • Magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/Background, Vélemény/Opinion, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Vélemény
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 16 000 karaktert (szóközökkel együtt)! Az angol és a magyar nyelvű összefoglalók, az ábrák és a táblázatok, valamint az irodalmi hivatkozások listája ehhez a karakterszámhoz hozzáadódhat.

Szemle

A Szemle rovatba máshol megjelent és ott már szakbírált közlemények rövid összefoglalása (Cikkismertetés), a népegészségügy hazai és nemzetközi szervezeteinek, intézményeinek állásfoglalása, ajánlása vagy egyéb kiemelt fontosságú dokumentumai (Szakdokumentum) kerülnek, vagy szakkönyv, kiadvány rövid bemutatására, illetve más folyóiratok aktuális lapszámának ajánlására (Ajánló) van itt lehetőség.

Cikkismertetés vagy Szakdokumentum elvárt tagolása:

 • Szerző által választott cím (angolul is)
 • Ismertetendő cikk/dokumentum pontos irodalmi hivatkozása (lásd később)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva)
 • Ismertetés szövege (lehetőleg az ismertetett cikk/dokumentum eredeti tagolásával)
 • Végén 3–5 mondatban megfogalmazott, a hazai szakembereknek szánt kulcsüzenet „Tanulságok a hazai szakemberek számára” alcím alatt
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke (amennyiben az ismertetetten kívül a Szerző másra is hivatkozik)

Lehetőleg 5 000 karakternél ne legyen több (szóközökkel együtt)!

Egyéb közlemények

Az Egyéb közlemények magukba foglalják az előzetes felhívást szakmai eseményekre, vagy utólagos tájékoztatást azokról, valamint szakmai szervezetek vagy kiemelkedő teljesítményű szakemberek bemutatását. Az ide sorolt közlemények megfelelő tagolásáról a Szerző dönt. Terjedelmük nem haladhatja meg a 2 000 karaktert (szóközökkel együtt).

Hozzászólások

Ebben a rovatban a lapban (kivételes esetben máshol) megjelent közleményhez kapcsolódó észrevételt, véleményt lehet megjelentetni. A hozzászólás címét a Szerző választhatja meg, de az első mondatban a hozzászólással érintett közleményre hivatkoznia kell. A Szerzőnek lehetősége van egyéb szakirodalomra is hivatkozni. A hozzászólás terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 1 500 karaktert!