Szakmai lektorálási útmutató

A Szakmai lektorálási útmutató a lektorok számára ad szempontokat, a beküldött anyag publikálásra alkalmasságával kapcsolatban, olyan útmutató, ami elősegíti a hatékony lektorálási folyamatot. A lektoroknak lehetőségük van a szerzőnek és a szerkesztőnek, valamint külön csak a szerkesztőnek megjegyzéseket tenni.

Az Eredeti közlemények rovatba írt kéziratok elbírálása titkosan történik. A szakbírálatra felkért szakértő az elbírálandó közleményt a szerzőre utaló valamennyi jelölés elhagyásával kapja meg, amennyiben ez technikailag lehetséges. A szakbíráló — ha másképpen nem nyilatkozik — ismeretlen marad a szerző számára. Ha további szakbíráló is véleményezi a kéziratot, akkor munkájához a korábbi szakbíráló (k) véleményét a név elhagyásával kapja meg. Amennyiben a szakbírálóban felmerül, hogy nem tudja objektíven elbírálni a kéziratot, vagy bármilyen érdekütközés fennáll, akár a feltételezett Szerzőkkel, akár a kutatással kapcsolatban, akkor köteles visszautasítani a felkérést.

A szakbírálónak törekednie kell a megfogalmazott észrevételek objektivitására és szakmai érvekkel, evidenciákkal való alátámasztására. Az adott problémával, kutatással kapcsolatban a szakbíráló véleménye természetesen eltérhet a szerzőjétől, azonban az ebből származó véleményeket javasolt minden esetben tudományos eredményekkel alátámasztani, ezáltal is növelve az eltérő vélemény elfogadását és a közlemény szakmai színvonalát. A szakbíráló saját közleményére történő hivatkozást csak szakmailag feltétlen indokolt esetben kérhet. A bírálat legyen tárgyilagos, segítse a szerzőket a kézirat javításában és a megfogalmazás ne sértse a szerzőket. A szakbírálónak törekednie kell a bírálati határidő betartására.

A szakbírálónak fontos észben tartania, hogy valamennyi szakbírálatra átadott kézirat bizalmas, azokat vagy azok tartalmát engedély nélkül harmadik féllel tilos megosztani. Ha bizonyos kérdések esetében felmerül egy harmadik fél bevonása, azt minden esetben egyeztetni kell a felelős szerkesztővel, aki erre szükség esetén engedélyt adhat. A szakbírálók a szakbírálat elkészítése előtt kötelesek nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a közlemény tárgyával, eredményével és következtetésével kapcsolatban semmilyen, a bírálatot befolyásoló elfogultságuk, érdekeltségük nem áll fenn. Amennyiben a közleménnyel kapcsolatban a szakbírálóban felmerül plágium vagy egyéb etikai vétség gyanúja, köteles azt haladéktalanul jelezni a folyóirat szerkesztőségének. A szakbírálat etikai vonatozásában felmerülő kérdések esetében a COPE irányelve a mérvadó. A szakbírálat elkészítése előtt javasolt az Egészségfejlesztés által készített Útmutató a szerzőknek dokumentum megismerése. A közleményekkel kapcsolatos általános szempontként a „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” előírásai érvényesek. A szakbírálat a kézirat típusának megfelelő szakbírálati űrlap kitöltésével készíthető el. Ezek a szempontok a Szerzők számára is elérhetőek a Szerzői útmutató végén.