A kisgyermeknevelői munkakörből eredő fizikai megterhelések kapcsolata az izom-, és csontrendszer területein megjelenő problémákkal

  • Karácsony Ilona Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudomány és Védőnői Intézet, Szombathely
  • Jagodicsné Szőke Szilvia Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény, Szombathely
Kulcsszavak: kisgyermeknevelő, izom- és csontrendszer, rendellenesség, fájdalom

Absztrakt

Bevezetés: A kisgyermeknevelői hivatás egyaránt próbára teszi a szakemberek testi és lelki egészségét.
Munkavégzésük során naponta többször megemelnek egy-egy gyermeket valamely gondozási feladat
elvégzése céljából, illetve az egyéb tevékenységekkel együtt járó guggolások, lehajlások, térdelések ugyancsak terhelhetik a mozgásszerveket, ezek pedig együttesen elváltozások és fájdalmak kialakulásához vezethetnek az érintett területeken. Kutatásunk célja az volt, hogy képet kapjunk a kisgyermeknevelők testi egészségi állapotáról, valamint az azt befolyásoló kockázati tényezőkről.
Módszertan: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatunkra 2020-ban online szakmaspecifikus felületeken
került sor. Heti 40 órában, bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelőket szólítottunk meg (N = 279) a Holland Váz-, izomrendszeri Kérdőív és saját készítésű mérőeszköz segítségével. Statisztikai elemzésünkhöz korrelációszámítást (Pearsons, Spearman) p ≤ 0,01 szignifikanciaszinten, illetve t-próbát és ANOVA próbát alkalmaztunk p ≤ 0,05 értéket tekintve szignifikánsnak.
Eredmények: A kisgyermeknevelők körében az izom- és csontrendszeri fájdalmak különböző régiókat
érintve napi rendszerességgel vannak jelen. A hát felső részében és a derékban minden nap tapasztalt
fájdalmat a válaszadók 31,53%-a, a nyak területén 18,13%-a, a vállában 16,96%-a, és a térdében pedig
21,43%-a, ami a munkaévek számának növekedésével párhuzamosan emelkedett (r = 0,29, p = 0,001).
A kisgyermeknevelők munkavégzése során a megmozgatott súly mértéke (t(241) = -0,18, p = 0,06), a kényelmetlen testhelyzet-változtatások (F(3;273) = 2,91, p = 0,03) egyaránt kapcsolatot mutattak a test
különböző pontjain jelentkező fájdalmak erősségével.
Következtetések: A kisgyermeknevelők körében azonosított mozgató szervrendszert érintő fájdalmak
és ergonómiai kockázati tényezők magas előfordulási gyakorisága cselekvést vár el. A munkahelyi egészségfejlesztés erősítése, a rizikótényezők azonosítását követő célirányos stratégiák kidolgozása szükséges. A kisgyermeknevelőknek segítséget jelenthetne, olyan speciális tornafoglalkozások megszervezése, ahol a szakemberek gyakorlati ismereteket szerezhetnek a mozgásszervi panaszok kivédésére és enyhítésére.

Információk a szerzőről

Jagodicsné Szőke Szilvia, Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény, Szombathely

 

 

Hivatkozások

Althomali, O., Amin, J., Alghamdi, W., & Shaik, D. H. (2021). Prevalence and factors associated with musculoskeletal disorders among secondary schoolteachers in Hail, Saudi Arabia: A cross-sectional survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12), 6632. doi: 10.3390/ijerph18126632

Amit, L. & Malabarbas, G. (2020). Prevalence and risk-factors of musculoskeletal disorders among arovincial high school teachers in the Philippines. Journal of The University of Occupational and Environmental Health, 2, 151–160. doi: 10.7888/juoeh.42.151

Ceballos, A. G. & Santos, G. B. (2015). Factors associated with musculoskeletal pain among teachers: sociodemographics aspects, general health and well-being at work. The Revista Brasileira de Epidemiologia, 18(3), 702–715. doi: 10.1590/1980-5497201500030015

Csima, M., Fináncz, J., Nyitrai, Á., & Podráczky, J. (2018). Research on the health literacy of professionals working in early childhood education. Kontakt, 20(4), 384–390. doi: 10.1016/j.kontakt.2018.10.002

Dilek, D. & Ilker, I. (2012). Are there work-related musculoskeletal problems among teachers in Samsun, Turkey Journal of Back and Musculoskeletal, 25(1), 5–12. doi: 10.3233/BMR-2012-0304

Elias, H., Downing, R., & Mwangi, A. (2019). Low back pain among primary school teachers in Rural Kenya: Prevalence and contributing factors. African Journal of Primary Health Care & Family Medicine, 11(1), 1–7. doi: 10.4102/phcfm.v11i1.1819

Erick, P. N. & Smith, D. R. (2011). A systematic review of musculoskeletal disorders among school teachers. BMC Musculoskeletal Disorders, 12(260), 1–11. doi: 10.1186/1471-2474-12-260

Fináncz, J. & Csima, M. (2019). A kora gyermekkori nevelésben dolgozók egészségi állapotának és egészségmagatartásának mutatói. Képzés és Gyakorlat, 17(1), doi: 10.17165/TP.2019.1.3

Fináncz, J. & Csima, M. (2020). Pedagógusok szakmai közérzetének konceptuális megközelítése és vizsgálata a koragyermekkori pedagógiai professzióban. Magyar Pedagógia, 120(3), 47–268. doi:10.17670/MPed.2020.3.247

Fináncz, J., Nyitrai, Á., Podráczky, J., & Csima, M. (2020). Connections between professional well-being and mental health of early childhood educators. International Journal of Instruction, 13(4), 731–746. doi:10.29333/iji.2020.13445a

Hildebrandt, V. H., Bongers, M. P., van Dijk, F. J., Kemper, G. C., & Dul, J. (2001). Dutch Musculusceletal Questionnaire: Description and basic qualities. Ergonomics, 44(12), 1038–1055. doi: 10.1080/00140130110087437

Karácsony, I. (2018). Az egészég – Antonovsky salutogenetikus szemléletének tükrében. Sport és Egészségtudományi Füzetek, 2(1), 32–45. doi: 10.15170/SEF.2018.02.01

Karakaya , İ. Ç., Karakaya, M. G., Tunç, E., & Kıhtır, M. (2015). Musculoskeletal problems and quality of life of elementary school teachers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 21(3), 344–350. doi:10.1080/10803548.2015.1035921

Karamánné Pakai, A. & Oláh, A. (2015). A theoretical overview of scientific research. In Ács, P. Data analysis in practice. (pp. 11–34). University of Pécs, Faculty of Health Science.

Kebede, A., Abebe, S. M., Woldie, H., & Yenit, M. K. (2019). Low back pain and associated factors among primary school teachers in Mekele City, North Ethiopia: A cross-sectional study. Occupational Therapy International, 7(8), 1–8. doi: 10.1155/2019/3862946

Kraemer, K., Moreira, M. F., & Guimarães, B. (2020). Musculoskeletal pain and ergonomic risks in teachers of a federal institution. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 18(3), 343–351. doi: 10.47626/1679-4435-2020-608

Mohseni Bandpei, M. A., Ehsani, F., Behtash, H., & Ghanipour, M. (2014). Occupational low back pain in primary and high school teachers: prevalence and associated factors. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 34(9), 702–708. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.09.006.

Ojukwu, C. P., Any, G. E., Eze , B., Chukwu, S. C., Onuchukwu, C. L., & Anekwu, E. M. (2021). Prevalence, pattern and correlates of work-related musculoskeletal disorders among school teachers in Enugu, Nigeria. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 27(1), 267–277. doi: 10.1080/10803548.2018.1495899

Pakai, A. & Kívés, Z. (2013). Kutatásról ápolóknak. Mintavétel és adatgyűjtési módszerek az egészségtudományi kutatásokban. Nővér, 26(3), 20–43.

Pék, E. (2017). A váz-, izomrendszeri megbetegedések egészségi állapot önértékelésre gyakorolt hatása mentődolgozók körében. Doktori (PhD.) értekezés. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola.

Solis-Soto, M., Schön, A., Solis-Soto, A., Parra, M., & Radon, K. (2017). Prevalence of musculoskeletal disorders among school teachers from urban and rural areas in Chuquisaca, Bolivia: A cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders, 18(1), 425–446. doi: 10.1186/s12891-017-1785-9

Varsányi, P. & Vitrai, J. (2017). Egészségjelentés 2016. Információk a népegészségügyi beavatkozások célterületeinek azonosításához a nem fertőző betegségek és az egészségmagatartási mutatók elemzése alapján. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet.

Vega-Fernández, G., Lera, L., Leyton, B., Cortés, P., & Lizana, P. (2021). Musculoskeletal disorders associated with quality of life and body composition in urban and rural public school teachers. Frontiers in Public Health, 9(6), 1–23. doi: 10.3389/fpubh.2021.607318

Yue, P., Liu, F., & Li, L. (2012). Neck/shoulder pain and low back pain among school teachers in China, prevalence and risk factors. BMC Public Health, 12(789), 1–8. doi: 10.1186/1471-2458-12-789

Zamri, E., Moy, F., & Hoe, V. (2017). Association of psychological distress and work psychosocial factors with selfreported musculoskeletal pain among secondary school teachers in Malaysia. Plos One,12(2). doi: 10.1371/journal.pone.0172195

Megjelent
2022-03-01
Hogyan kell idézni
Karácsony, I., & Jagodicsné Szőke, S. (2022). A kisgyermeknevelői munkakörből eredő fizikai megterhelések kapcsolata az izom-, és csontrendszer területein megjelenő problémákkal. Egészségfejlesztés, 63(1), 13-22. https://doi.org/10.24365/ef.v63i1.7465
Folyóirat szám
Rovat
Kutatás