Értesítések

Megjelent a Földtani Közlöny 154/1 száma!

2024-06-05

Tisztelt Olvasók!

Legfrissebb számunkban Búcsúzunk Póka Teréztől. Társulatunk közéleti ügyeit két esettanulmány és egy csokor színes, rövidközlemény követi. Betekintést nyerünk az északmagyarországi középső miocén kisgerinces leletekbe és azok rétegtani jelentőségébe. Ezt egy kevésbé ismert téma, a furadékok, furadékgázok szervesgeokémiai elemzése és egy példa bemutatása követi.

Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 154/1 száma!

A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata, 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű (Open Access).