Értesítések

A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére

2020-03-31

A magyar geológia történetének kiemelt jelentőségű éve volt 2019. Ekkor ünnepeltük a Földtani Intézet alapí­tásának 150. évfordulóját, amely Magyar Királyi Földtani Intézetként alakult meg, de története meghatározó idősza­kában a szakma számára az emblematikus MÁFI-t (Magyar Állami Földtani Intézet) jelentette. A közelmúlt szervezeti átalakulásai és társintézmények összevonása során az Intézet előbb a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetbe (MFGI), majd a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatba (MBFSZ) olvadt bele.

Tobb információ a A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére

Aktuális szám

Évf. 150 szám 1 (2020): A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére
Megjelent: 2020-03-31

Előszó

Értekezés

In memoriam

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata, 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű.