Megjelent a Földtani Közlöny 148/4. száma!

2019-01-16

Tisztelt Olvasóink!

Címlapunkkal szeretnénk a figyelmet a Földtani Intézetre irányítani, mely 2019-ben ünnepelheti 150 éves fennállását! Bár a név másfél évszázad és a vele járó történelmi, gazdasági viharok során sokszor változott, az intézetben dolgozók szellemisége, hozzájárulása a magyar földtan és kincsei megismeréséhez a változó körülmények, nehézségek mellett is töretlen.

Első két tanulmányunk a Mecsek és a Bakony földtana egy-egy izgalmas fejezetét tárgyalják. A pannóniai üledékképződés, élővilág és szerkezetfejlődés összetett kapcsolatáról, majd a kréta mállás végtermékeiről olvashatunk. Ezt három módszertani cikk követi. Homokkövek lepusztulási területének pontosabb megismerését szolgáló petrográfiai elemzések rendszerébe, majd a kőzetekben oly gyakori kulisszás, húzási hasadékokból a deformáció mértéke becslésébe nyerünk betekintést. Végezetül - Élvonalban rovatunkban - a rétegtan újdonságai közül a stronciumizotóp-sztratigráfia alkalmazási lehetőségeit mutatja be a szemle.

Jó szerencsét!
Sztanó Orsolya főszerkesztő