Értesítések

 • Megjelent a Földtani Közlöny 151/2 száma!

  2021-06-16

  Tisztelt Olvasóink!
  A szerkesztőbizottság örömét szeretnénk megosztani, ugyanis a folyóiratok rangsorában a SCIMAGO legfrissebb értékelése szerint a Földtani Közlöny Q4-ből hosszabb idő óta újra Q3 kategóriába tornázta fel magát. Ez azt tükrözi, hogy nőtt a megjelent tanulmányokra az utóbbi 2 (3 és 4) évben a SCOPUS nyilvántartása szerint kapott hivatkozások átlagos száma, az 149-150 évfolyamokra ez 0.548. Ráadásul a hivatkozások a korábbinál rangosabb lapokban megjelent cikkekből mutatnak a Földtani Közlönyre (SJR index). A kétéves átlag hivatkozási szám egyben azt is jelenti, hogy ha lenne a folyóiratnak (Thomson Reuters) impakt faktora, az ...

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 151/2 száma!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 151/1 száma!

  2021-03-31

  Bezártság hónapjait enyhítendő hívjuk kedves Olvasóinkat Kárpát medencei kalandozásra.
  Az évfolyam kezdő első tanulmány is a jubileumi szemlék sorozatot folytatja, metamorf aljzati kőzetek tarka mozaikjainak összeilleszthetőségét tárgyalja a Délkelet-Alföldön. Érdekes ásványokkal ismerkedhetünk meg Rudabányáról, a bihari Rézbányáról, az Eperjesi-hegység északi részéről és Dobsináról. A következő írás a Raman-spektroszkópia alkalmazását mutatja be kisfokú metamorfózis csúcshőmérsékletének meghatározására egy Aggteleki jura példa kapcsán. A medencébe visszatérve olvashatunk a szénhidrogének elsődleges migrációjáról. Végezetül a szám utolsó két tanulmánya a geotermia témakörét járja körbe. Kézbe vehetjük Magyarország új hőáramtérképét, és egy jubileumi szemlében áttekinthetjük a geotermikus energia kutatása és hasznosítása elmúlt 150 éves történetét.

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 151/1 száma!
 • A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére

  2020-03-31

  A magyar geológia történetének kiemelt jelentőségű éve volt 2019. Ekkor ünnepeltük a Földtani Intézet alapí­tásának 150. évfordulóját, amely Magyar Királyi Földtani Intézetként alakult meg, de története meghatározó idősza­kában a szakma számára az emblematikus MÁFI-t (Magyar Állami Földtani Intézet) jelentette. A közelmúlt szervezeti átalakulásai és társintézmények összevonása során az Intézet előbb a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetbe (MFGI), majd a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatba (MBFSZ) olvadt bele.

  Tobb információ a A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére
 • Megjelent a Földtani Közlöny 149/1 száma!

  2019-04-21

  Tisztelt Olvasóink!
  Teljes pompájában itt a tavasz hívogatva a geológusokat terepre. Valójában a könnyű észlelésekről már le is maradtunk, hiszen minden kizöldült. Ennek ellenére bízom benne, hogy őszre sok jó terepi adatot is feldolgozó tanulmány érkezik a Földtani Közlönyhöz. E számunkban is olvashatunk szorgos terepmunka gyümölcséről, előkerült az első kréta nautilusz féle a Mecsekből. Homokkövekre alkalmazható új és hatékony szemcseméret és alak vizsgálati módszert népszerűsít a következő tanulmány. A földköpenyben vándorló fluidumokról árulkodnak a stájer medence alkáli bazaltjaiban megőrződött zárványok. Végül megismerkedhetünk a geotemikus energia kinyerésére alkalmas területek értékelésének szempontjaival.
  Doktori képzésre jelentkező jövendő szerzőink kéziratát mielőbb várjuk, különben nem tudjuk garantálni, hogy a bírálati folyamat a felvételik időpontjáig lezárul.
  Jó szerencsét!
  Sztanó Orsolya főszerkesztő

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 149/1 száma!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 148/4. száma!

  2019-01-16

  Tisztelt Olvasóink!

  Címlapunkkal szeretnénk a figyelmet a Földtani Intézetre irányítani, mely 2019-ben ünnepelheti 150 éves fennállását! Bár a név másfél évszázad és a vele járó történelmi, gazdasági viharok során sokszor változott, az intézetben dolgozók szellemisége, hozzájárulása a magyar földtan és kincsei megismeréséhez a változó körülmények, nehézségek mellett is töretlen.
  Első két tanulmányunk a Mecsek és a Bakony földtana egy-egy izgalmas fejezetét tárgyalják. A pannóniai ....

   

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 148/4. száma!
 • Újabb lapszám jelent meg!

  2018-09-22

  Tisztelt Olvasóink!
  Parádés csillaghullást láthattunk idén augusztusban. 161 éve egy áprilisi estén ért földet első két tanulmányunk cipó méretű tárgya, a kabai meteorit. Fehérzárványai, xenokristályai és egyéb ritka alkotói az égitest keletkezése bonyolult folyamataiba engednek betekintést. Következő tanulmányunkkal térben és időben nagyot ugorva a jól ismert és kiterjedt kora-oligocén anoxikus eseményt megelőző kisebb anoxikus epizódokról olvashatunk. Ezek felismerése a medence süllyedéstörténeti modelljét is jelentősen befolyásolhatja.

  Tobb információ a Újabb lapszám jelent meg!
 • Köszöntő

  2018-03-20

  Ünnepi kötetünkkel pályatársak és tanítványok sokasága nevében köszöntjük a Magyarhoni Földtani Társulat társelnökét, az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék emeritusz professzorát,  a sokoldalú tudóst,  a terepen és tanteremben egyformán aktív oktatót, a tudományszervezőt és a sportembert,  Mindszenty Andrea professzort! 

  Jó szerencsét!
  Sztanó Orsolya, főszerkesztő

  Tobb információ a Köszöntő