A Kárpát-Pannon régió szeizmicitása: aktualizált és átdolgozott földrengés-adatbázis

  • Barbara Czecze Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet; ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
  • Erzsébet Győri Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
  • Máté Timkó Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet; ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
  • Márta Kiszely Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
  • Bálint Süle Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
  • Zoltán Wéber Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Kulcsszavak: szeizmicitás, hipocentrumok relokalizációja, antropogén események eltávolítása, szeizmicitástérkép, energiafelszabadulás

Absztrakt

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt végső célját Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása jelentette. Ehhez elengedhetetlenül fontos egy megbízható adatbázis a régió földrengéseiről. Emellett a földrengés-veszélyeztetettségi számítások elvégzéséhez is szükséges, hogy rendelkezésre álljon egy pontos, homogén földrengés-katalógus. A projekt keretében ezért sor került a korábbi katalógusok felülvizsgálatára.
Első lépésben a Magyarországon és szűkebb környezetében, azaz a Magyar Nemzeti Szeizmológiai Bulletin (HNSB) által lehatárolt területen (45,5°–49°É; 16°–23°K) kipattant, 1996 és 2021 között digitálisan regisztrált összes szeizmikus esemény ismételt és egységes helymeghatározására került sor. Az arra alkalmas eseményklaszterek többeseményes helymeghatározását is elvégeztük. A katalógus szennyezettségének csökkentése érdekében több száz mesterséges, antropogén eseményt távolítottunk el, így a pontosított hipocentrumú, földrengésként nyilvántartott események alkalmassá váltak a szeizmotektonikai értelmezésre. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumban (KRSZO) bevezettük a jelen projektben alkalmazott eljárást, így a hazai digitális katalógusunk évente egységesen bővíthető az újabb eseményekkel.
Mivel az ország területét nemcsak a határokon belül kipattanó, hanem az országhatáron kívül keletkező nagyobb földrengések is veszélyeztetik, szükség van a tágabb környezet, a Kárpát-Pannon térség földrengéseinek ismeretére is. A KRSZO a korábbi években is rendelkezett – történelmi földrengéseket és műszeres adatokat egyaránt tartalmazó – katalógusokkal. A legutolsó 456-tól 2010-ig tartalmazott földrengéseket a teljes Kárpát-medence területére. A projekt keretében ezt a kombinált katalógust 2020-ig bezárólag kiegészítettük újabb eseményekkel és különböző magnitúdótípusokkal. A korábbi hipocentrumokat módosítottuk az újraszámított helykoordinátákkal és mélységadatokkal, a különböző típusú magnitúdók között korrelációs összefüggéseket határoztunk meg, és áttértünk a momentummagnitúdók használatára. Elkészítettük a Kárpát-Pannon régió új szeizmicitástérképét, ami a felülvizsgált katalógusokkal együtt alapul szolgál a későbbi elemzéseknek, és megbízhatóbb földrengés-veszélyeztetettség számítást tesz lehetővé.

Szerző életrajzok

Barbara Czecze, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet; ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Erzsébet Győri, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Máté Timkó, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet; ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Márta Kiszely, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Zoltán Wéber, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Megjelent
2024-01-07
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei