In memoriam Dr. Barabás Andor

  • Áron Jámbor
Kulcsszavak: Dr. Barabás Andor, in memoriam

Absztrakt

Fájó emlékezéssel búcsúzunk BARABÁS Andortól, mert hosszú eredményes élete után, 87 éves korában 2015. augusztus 13-án Pécsett elhunyt. Szakmai életútja szorosan összefonódik a hazai uránkutatással, az uránbányászattal és az ércfeldolgozással, továbbá eredményesen közremű ködött kollégáival a mecseki bányászat káros környezeti hatásainak csökkentési lehetőségeinek kidolgozásában is. 1953-tól 1989-ig, az uránkutatások hazai beszünte téséig vezető geológus személyisége volt ezeknek a munkála toknak. Nem csak az egyes területek tényleges ilyen irányú munkáját irányította, hanem az egész ország remény teljes területein szervezte az általa létrehozott csoportok tevé kenységét. Döntő részt vállalt ezek távlati, sőt éves terveik ki dolgozásában, majd az értékelő jelentések elkészítésében is. Kiváló vezetőnk volt! Mindig meghallgatta és értékelte beosztottjainak vélemé nyét, mindig lehetőséget adott az egyéni törekvéseik és jó ötleteik meg való sítására. Kiválóan tudott együttműködni az egyenrangú munkatársakkal is, mert nagy és sokoldalú szakmai tapasztalatát nem csak a vállalati, de az egyéb területen dolgozók is hamar felismerték. (folytatás a PDF-ben)

Megjelent
2015-12-01
Rovat
In memoriam