Amfibolok petrogenetikai jelentősége a Ditrói alkáli masszívum ultramafikus kumulátumkőzeteiben

  • Enikő Eszter Almási SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Vulcano Kutatócsoport, e-mail: almasieniko@geo.u-szeged.hu
  • Anikó Batki SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Vulcano Kutatócsoport; MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport
  • Balázs Kiss SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Vulcano Kutatócsoport; MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport
Kulcsszavak: amfibol, termobarometria, ultramafikus kumulátumkőzet, hornblendit, Ditrói alkáli masszívum

Absztrakt

A Ditrói alkáli masszívum (Keleti-Kárpátok) ultramafikus kumulátumkőzeteinek (olivin-piroxén hornblenditek, plagioklász-tartalmú piroxén hornblenditek és plagioklász-tartalmú hornblenditek) fő kőzetalkotó ásványa az amfibol, amely kumuluszfázisként és interkumuluszfázisként egyaránt megjelenik. Az olivin-piroxén hornblenditekben az amfibol interkumuluszfázis, a plagioklász-tartalmú piroxén hornblenditekben az interkumulusz- és kumuluszfázis is, míg a plagioklász-tartalmú hornblenditekben a kumuluszfázis.
Az amfibolok kristályosodási nyomás- és hőmérsékletviszonyainak becslésére termobarometriai számításokat végeztünk. Az alkáli  rendszerekre is kalibrált termobarométerrel kapott eredmények alapján a kumulusz amfibolok 6±1kbar nyomáson és 900–1050 °C hőmérsékleten, míg az interkumulusz amfibolok 7±1 kbar nyomáson és 950–1050 °C-on jöttek létre. Mindkét amfibolcsoport 6–7 t% H2O-t tartalmazó olvadékból kristályosodott középső–alsó kéreg régióban, kb. 25 km mélységben. Kémiai összetételük azt bizonyítja, hogy Si-telítetlen differenciált bazalt–bazanitos olvadékból származnak. A DAM ultramafikus kumulátumkőzeteinek interkumulusz amfiboljai és az általuk bezárt olivin és klinopiroxén kumuluszkristályok primitívebb olvadékból (mg#amp=0,46–0,48; mg#ol=0,43–0,46; mg#cpx=0,42–0,58), míg a kumulátum amfibolok egy frakcionáltabb olvadékból kristályosodtak (mg#=0,24–0,33).

Megjelent
2015-09-06
Rovat
Értekezés